:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Statut artykuł wyświetlony 567 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXVI/188/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie: sprzedaży działek nr 2342/3 i 2345/3 położonych w Lipowej.


wersja archiwalna

Uchwała nr XXVI/188/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 9 czerwca 2009 r.w sprawie: sprzedaży działek nr 2342/3 i 2345/3 położonych w Lipowej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 37 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn.zm.)

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§1


Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działek o nr:
- 2342/3 o powierzchni 67m 2 objętej KW nr BB1Z/00075061/9,
- 2345/3 o powierzchni 67m2 objętej KW nr BB1Z/00063352/9,
stanowiących własność Gminy Lipowa, na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych numerami działek 2344, 2347, 2348.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-09-03 14:07 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz
2 2009-09-03 14:07 usunięcie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0