:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 883 razy Strona do wydruku

OGŁOSZENIE


O g ł o s z e n i e


Działając na podstawie art.35 ,art.37 ust.2 pkt 6ustawy z dnia 21 sierpnia 19197r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r Nr 261,poz. 2603 z póżn. zm. ) Rada Gminy podaje do publicznej wiadomości , o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ,opisane poniżej nieruchomości stanowiące własność Gminy Lipowa.

1.Stan prawny : własność Gminy Lipowa, działki objęte KW nr BB1Z/00075061/9,KW nr
BB1Z/00063352/9,
2.Powierzchnia działek : 2 x 67m2 = 134m2,
3.Opis nieruchomości : teren przy drodze asfaltowej gminnej, pas szerokości 6 m opada w lekkim
spadku od drogi.
4.Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym zagospodarowania gminy Lipowa:
Działka położona w jednostce urbanistycznej oznaczonej symbolem 14.2.1.2 MNpp- tereny z
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z przewagą zabudowy projektowanej.
5.Cena nieruchomości : 3.700,- złotych
6. Cel sprzedaży : na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych numerami działek –
2344,2347,2348 jako droga dojazdowa.

Sprzedaż w/w działek, na rzecz właścicieli przyległych nieruchomości, nastąpi po upływie 21 dni, podczas których niniejsze ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lipowa.Lipowa, dnia 09.06.2009r.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-07-06 13:39 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0