:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Decyzje środowiskowe artykuł wyświetlony 836 razy Strona do wydruku

ZAWIADOMIENIE


Urząd Gminy Lipowa
34-324 Lipowa 708

Znak: 7624/28/09
ZAWIADOMIENIENa podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia się, że w dniu 08.06.2009r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca prak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

,,Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalno-usługowy (usługi w zakresie wulkanizacji), na działce nr 4839/1 w Lipowej”.


W związku z tym można zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść ewentualne zastrzeżenia i wnioski w Urzędzie Gminy Lipowa pok. nr 3 (parter) w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia.
Wójt Gminy Lipowa
Wojciech ZuziakLista załączników do artykułu :

  formularz_1.doc 34.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-06-15 10:45 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0