:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Decyzje środowiskowe artykuł wyświetlony 731 razy Strona do wydruku

Z a w i a d o m i e n i e


wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Urząd Gminy Lipowa
34-324 Lipowa 708 Lipowa, dnia 05.06.2009 r.

Znak: 7624/27/09

Z a w i a d o m i e n i eZgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 8 oraz art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)


zawiadamiam

że w dniu 05.06.2009 r. zostało wydane postanowienie Znak:7624/26/09 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na ,, ,,Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalno-usługowy (usługi w zakresie wulkanizacji), na działce nr 4839/1 w Lipowej.

Z materiałami w sprawie oraz treścią w/w postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Lipowa pok. nr 3 (parter), tel. (033) 867-18-48.

Niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie: w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lipowa, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz postanowienie przekazano stronom postępowania.
Wójt Gminy Lipowa
Wojciech Zuziak


Lista załączników do artykułu :

  formularz_b.doc 33.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-06-09 12:40 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
2 2009-06-09 12:49 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0