:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 842 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXV/185/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 kwietnia 2009 r.


Uchwała nr XXV/185/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 28 kwietnia 2009 r.


w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn.zm.)


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§1


Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipowa za 2008 r. i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi wraz z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2008 i o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, udziela się Wójtowi Gminy Lipowa absolutorium za 2008 r.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-05-26 09:33 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0