:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 783 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXIV/176/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Żywieckim.


Uchwała nr XXIV/176/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 31 marca 2009 r.w sprawie: zawarcia porozumienia z Powiatem Żywieckim.Na podstawie art.10 ust.1 i 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami),


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Wójta Gminy Lipowa do zawarcia porozumienia z Powiatem Żywieckim, którego
treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przedmiotem porozumienia jest przyjęcie przez gminę Lipowa zadania z zakresu właściwości Powiatu Żywieckiego tj. obowiązków inwestora przy realizacji przedsięwzięcia p.n. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1405 S Żywiec – Lipowa – Buczkowice w m. Lipowa (na odcinku od strażnicy OSP w Lipowej centrum do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1458 S) , drogi powiatowej nr 1458 S Radziechowy – Twardorzeczka – Lipowa w m. Twardorzeczka ( od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1405 S do Gimnazjum w Twardorzeczce ) wraz z kładką dla pieszych przy istniejącym obiekcie mostowym na potoku Twardorzeczka, oraz drogi powiatowej nr 1455 S Pietrzykowice – Lipowa – Ostre – Twardorzeczka - Leśna, obok Gimnazjum w Twardorzeczce – o łącznej długości 2400 mb”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-05-25 14:36 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0