:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Informacje o środowisku artykuł wyświetlony 614 razy Strona do wydruku

Informacja


wersja archiwalnaInformacja o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. , Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalno-usługowy (usługi w zakresie wulkanizacji) na działce nr 4839/1 w Lipowej”. / 09.04.2009 r./


Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję, że do Urzędu Gminy Lipowa wpłynął wniosek Pana Roman Lukas zam. Lipowa 464 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.Wójt Gminy Lipowa
Wojciech ZuziakHistoria zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-04-22 07:12 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
2 2009-04-22 07:12 usunięcie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0