:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 780 razy Strona do wydruku

Zawiadomienie o sesji


W dniu 31 marca 2009 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Lipowa.Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Uchwalenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Żywieckim.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXI/156/08 z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze wsi Lipowa i Sienna na 2009 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipowa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Leśna
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/111/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lipowa do realizacji projektu systemowego pt. „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa w Gminie Lipowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2009 r.
11. Odpowiedzi na postulaty radnych
12. Zapytania i wolne wnioski
13. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
14. Zamknięcie sesji


Przewodniczący
Rady Gminy Lipowa

Adam Lach
Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-03-26 13:08 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0