:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 810 razy Strona do wydruku

Nie ma POBORU – jest KWALIFIKACJA WOJSKOWA.


Bardzo ważna wiadomość
dla mężczyzn urodzonych w roku 1990 i latach wcześniejszych, zamieszkałych
na terenie gminy Lipowa.


W dniu 11 lutego 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. nr 22, poz. 120).
W art. 32 ww. ustawa wprowadza pojecie „KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ” zamiast „POBORU”.
Zgodnie z art. 35 ust.1 cytowanej wyżej ustawy kwalifikacje wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, a także wójtów lub burmistrzów(prezydentów miast).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej osoby stawiające się po dniu wejścia w życie ustawy do kwalifikacji wojskowej, wojskowy komendant uzupełnień przenosi do rezerwy i nadaje tym osobom tytuł żołnierza rezerwy oraz mianuje na stopień wojskowy szeregowego, z dniem, w którym orzeczenie właściwej powiatowej komisji lekarskiej o zdolności do czynnej służby wojskowej stało się ostateczne, o ile zainteresowane osoby nie zgłoszą sprzeciwu w tej sprawie.

W zamieszczonym niżej OBWIESZCZENIU Wojewody Śląskiego z dnia 17 marca 2009 r. o kwalifikacji wojskowej , zawarte zostały informacje dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu żywieckiego
w roku 2009.

Ważne jest aby osoby, których sprawa dotyczy zapoznały się z treścią obwieszczenia.

Kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie gminy Lipowa zostanie przeprowadzona w dniach:
• 14 maja 2009 r.
• 15 maja 2009 r.
• 18 maja 2009 r.

Okres trwania kwalifikacji wojskowej zbiega się z okresem egzaminów maturalnych,
dlatego w indywidualnych przypadkach istnieje możliwość zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej w innym - dogodnym dla maturzysty, uzgodnionym indywidualnie - terminie .

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lipowej – biuro nr 12.
Sprawę prowadzi - Pani Barbara Biegun tel. służbowy: 033 867 18 49 wewn. 138.WÓJT GMINY LIPOWA
Wojciech ZUZIAKLista załączników do artykułu :

  obwieszczenie.doc 43 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-03-20 13:33 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0