:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 883 razy Strona do wydruku

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych


Informacja Wójta Gminy Lipowa dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań określonych w „Programie współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009” z zakresu kultury, kultury fizycznej oraz przeciwdziałania patologiom społecznym wraz z uzasadnieniem.

Na przedmiotowe zadania w budżecie Gminy Lipowa na rok 2009 zabezpieczono łączną kwotę w wysokości 63 000,00 zł.

W zakresie kultury, sztuki i oświaty wpłynęły 2 oferty na łączną kwotę w wysokości 34 000,00 zł.
Z analizy przedłożonych ofert wynika, iż obie organizacje posiadają możliwość realizacji zadania. Dysponują odpowiednia kadrą, stosowną bazą oraz doświadczeniem w realizacji zadań publicznych z przedmiotowego zakresu. Zawarte w kosztorysach poszczególnych ofert, kalkulacje zostały opracowane w oparciu o ceny rynkowe dotyczące poszczególnych rodzajów materiałów i usług. W związku z ograniczonymi środkami na dotacje dokonano ich podziału pomiędzy oferentów. Wybrane do realizacji oferty spełniają warunki określone w ogłoszeniu otwartego konkursu na zadanie publiczne z zakresu kultury.

W zakresie kultury fizycznej, turystyki, rekreacji i wypoczynku wpłynęło 6 ofert na łączną kwotę w wysokości 58 500,00 zł.
Z analizy przedłożonych ofert wynika, iż wszystkie organizacje posiadają możliwość realizacji zadań opisanych w złożonych przez siebie ofertach dysponując odpowiednia kadrą. Zawarte w kosztorysach poszczególnych ofert, kalkulacje zostały opracowane w oparciu o ceny rynkowe. Cztery organizacje posiadają doświadczenie w realizacji tego typu zadań, korzystając z dotacji w latach ubiegłych. Pozostałe dwie po raz pierwszy ubiegają się o dotację. Z uwagi na ograniczone środki finansowe rozdysponowano dostępną kwotę pomiędzy 5 oferentów. Wybrane do realizacji oferty spełniają warunki określone w ogłoszeniu otwartego konkursu na zadanie publiczne z zakresu kultury fizycznej.

W zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym wpłynęło 5 ofert na łączną kwotę w wysokości 13 700,00 zł.
Z analizy przedłożonych ofert wynika, iż wszystkie organizacje posiadają możliwość realizacji zadań opisanych w złożonych przez siebie ofertach. Zawarte w kosztorysach poszczególnych ofert, kalkulacje zostały opracowane w oparciu o ceny rynkowe. Trzy organizacje posiadają doświadczenie w realizacji tego typu zadań, korzystając z dotacji w latach ubiegłych. Pozostałe dwie po raz pierwszy ubiegają się o dotację. Z uwagi na ograniczone środki finansowe rozdysponowano dostępną kwotę pomiędzy 4 oferentów. Wybrane do realizacji oferty spełniają warunki określone w ogłoszeniu otwartego konkursu na zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym.


Szczegółowy wykaz organizacji wraz z przyznanymi kwotami dotacji został umieszczony w załączniku.


Lista załączników do artykułu :

  wykaz_organizacji_pozarzdowych__dotacje_2009.doc 50 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-03-20 10:30 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz
2 2009-03-20 10:35 zmiana treści Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0