:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Urząd Stanu Cywilnego artykuł wyświetlony 931 razy Strona do wydruku

Urząd Stanu Cywilnego


wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

URZĄD STANU CYWILNEGO W LIPOWEJ
34-324 Lipowa Nr 708
Tel. fax /033/ 867 06 22 , 867 18 49 wew. 38
I Piętro pokój numer 12.


Godziny przyjęcia interesantów:


- poniedziałek, wtorek, środa , czwartek , piątek w godzinach: od 7:00 - 15:00

- czwartek jest dniem wewnętrznym jednak ograniczenie
obsługi Obywateli w dniu wewnętrznym nie dotyczy spraw
nie cierpiących zwłoki.


Każda osoba przybywająca do Urzędu Stanu Cywilnego w celu dokonania jakiejkolwiek czynności prawnej, winna legitymować się dowodem tożsamości.

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego - urodzenia, małżeństwa i zgony - oraz dokonuje wszystkich zmian w aktach stanu cywilnego wynikających z postanowień i wyroków sądów, decyzji administracyjnych oraz prawem przewidzianych oświadczeń stron.
Wszystkie zdarzenia rejestrowane są w księgach stanu cywilnego odpowiedniego dla miejsca zamieszkania osoby, której zdarzenie dotyczy.WYDAWANIE DOKUMENTÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGOMiejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego, (budynek Urzędu Gminy), pok. nr 12,
tel. (0-33) 867 06 22 lub 867 18 49 wew. 38

Przedmiot sprawy oraz sposób jej załatwienia:
Dokumenty wydawane z ksiąg stanu cywilnego to :
1. Odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego (urodzenia , małżeństw, zgonów),
2. Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,
3. Zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego wraz ze wszystkimi wzmiankami dodatkowymi. Treści przypisków podaje się jedynie na wniosek osoby zainteresowanej.

Odpis skrócony podaje treść aktu stanu cywilnego z uwzględnieniem wzmianek dodatkowych, z pominięciem wyrazów, ustępów i zdań skreślonych.

Urząd Stanu Cywilnego przechowuje księgi stanu cywilnego z okresu 100 lat. W swoich zasobach księgi stanu cywilnego sporządzone w dwóch językach: polskim i łacińskim. Niezależnie od tego z jakiej księgi wydawany jest odpis, musi być zawsze sporządzony w języku polskim. Podstawą takiego postępowania jest ustawa z dnia 07 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. z 1999r. Nr 90 poz. 999 z późn. zm)

Z uwagi na fakt, iż akty stanu cywilnego oraz ich odpisy z racji swojego charakteru są dokumentami poufnymi, w art. 83 Prawa o aktach stanu cywilnego wymienione są osoby i instytucje uprawnione do ich otrzymania:

Są to:
• osoby, których stan cywilny został w akcie stwierdzony, ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy,
• sądy i organy państwowe,
• organizacje społeczne, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tych organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.
Wymagane dokumenty:
• Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (wzór USC – 1 w załączeniu)
Do wglądu:
• Dowód osobisty lub inny dokument (ze zdjęciem) stwierdzający tożsamości.

Miejsce i forma złożenia dokumentów
• Osobiście w USC (budynek Urzędu Gminy pokój Nr 12 )
• Pocztą – na adres USC

Termin załatwienia sprawy
• Składając wniosek osobiście w USC - od ręki
• Pocztą – w miarę możliwości jak najszybciej

Opłaty:
Opłata skarbowa:
• za sporządzenie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego - 33,00 zł.
• za sporządzenie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego - 22,00 zł.
• od zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz od zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego – 24,00 zł.
• od pozostałych zaświadczeń - 26,00 zł.
• od poświadczeń zgodności kopii (odpisu) dokumentu złożonego do akt zbiorowych - 5,00 zł.
• poświadczenie zgodności duplikatów, odpisów lub kopii dokonane przez organ administracji samorządowej – od każdej pełnej lub zaczętej strony - 5,00 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić: - gotówką w kasie Urzędu Gminy w Lipowej lub
- bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Lipowej

Bank Spółdzielczy w Żywcu
Nr rachunku: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010


Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635) dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku w chwili jego składania.

Podstawa prawna:
art. 79 - 83 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 Nr 161 poz. 1688 tekst jednolity z późn.zm.)

autor informacji: Iwona Talik

Poniżej informacje na temat spraw załatwianych w Urzędzie Stanu Cywilnego.


Lista załączników do artykułu :

  wniosek_o_wydanie_odpisu_aktu_stanu_cywilnego.doc 26.5 KB
  zawarcie_zwiazku_malzenskiego_przed_kierownikiem_usc.doc 36 KB
  zawarcie_malzenstwa_wyznaniowego_przed_duchownym.doc 48 KB
  sporzadzenie__aktu_malzenstwa_zawartego_przed__duchownym.doc 33 KB
  zawarcie__malzenstwa_poza_granicami_kraju.doc 60 KB
  zawarcie_malzenstwa_przez_cudzoziemca.doc 36 KB
  nazwiska_malzonkow_oraz_ich_dzieci.doc 48.5 KB
  powrot_po_rozwodzie_do_nazwiska.doc 39 KB
  zgloszenie_urodzenia_dziecka.doc 31 KB
  uznanie_dziecka_przez_jego_ojca.doc 36.5 KB
  nadanie_nazwiska_meza_matki.doc 30 KB
  rejestracja_zgonu.doc 34.5 KB
  skrocenie_miesiecznego_terminu.doc 35 KB
  uzupenienie_tresci_aktu_stanu_cywilnego.doc 38.5 KB
  sprostowanie_aktu_stanu_cywilnego.doc 44 KB
  wpisanie_zagranicznego_aktu_do_polskich_ksiag.doc 96.5 KB
  odtworzenie_tresci_aktu_stanu_cywilnego.doc 90.5 KB
  zmiana_imienia_lub_nazwiska_osoby_pozostajacej_w_zwiazku_malzenskim.doc 52 KB
  zmiana_imienia_lub_nazwiska_osoby_pelnoletniej_stanu_wolnego.doc 51.5 KB
  zmiana_imienia_lub_nazwiska_maloletniego_dziecka.doc 50.5 KB
  nadanie_medali_za_dlugoletnie_pozycie_malzenskie.doc 41 KB
  oplaty_skarbowe_pobierane_w_urzedzie_stanu_cywilnego.doc 43 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2007-11-21 08:00 dodanie artykułu Krystyna Jakóbiec Krystyna Jakóbiec
2 2007-11-21 13:15 zmiana treści
3 2007-11-21 13:18 zmiana treści
4 2007-11-21 13:26 zmiana treści
5 2007-11-21 13:35 zmiana treści
6 2007-11-21 13:41 zmiana treści
7 2007-11-21 13:58 zmiana treści
8 2007-11-21 14:02 zmiana treści
9 2009-03-16 08:43 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
10 2009-03-16 08:45 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
11 2009-03-18 12:42 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
12 2009-11-13 09:20 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
13 2009-11-13 09:20 usunięcie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0