:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ewidencja ludności artykuł wyświetlony 927 razy Strona do wydruku

WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO


Podstawa prawna:
Art. 15 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.


Osoba odpowiedzialna:
Z upoważnienia Wójta – Inspektor ds. ewidencji ludności

Wymagane dokumenty:
1. dowód osobisty , a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
2. wojskowy dokument osobisty (dotyczy osób podlegających obowiązkowi wojskowemu) lub potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych,
3. Wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego"
(dzieci do lat 18 lub osoby znajdujące się pod prawna lub faktyczna opieką nieposiadające dowodów
osobistych - wpisuje się do formularza jednego z rodziców lub opiekuna)
Formularz zgłoszenia - do pobrania w biurze ewidencji ludności.
Wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 , Nr 236, poz. 1999 z późn. zm).

Termin załatwienia sprawy: Od ręki
Opłaty: Bez opłat

Uwaga:
Zgłoszenia wymeldowania należy dokonać osobiście.
Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczna opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Sprawy prowadzi :
Biuro Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Lipowej.
34-324 Lipowa pow. żywiecki woj. śląskie
Wszelkie informacje można uzyskać w biurze nr 12, tel. 033 867 18 49, 033 867 06 22
Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-03-12 08:54 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0