:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 697 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXXIII/175/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 luty 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lipowa za udział w dzi


wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Uchwała nr XXXIII/175/09
Rady Gminy Lipowa
z dnia 24 luty 2009 r.


w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lipowa za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229 z poźn. zm.),

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się godzinową stawkę ekwiwalentu pieniężnego dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lipowa za udział w działaniu ratowniczym lub uczestnictwo w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwowa Straż Pożarną lub gminę w wysokości 8 zł. (słownie: osiem złotych 00/100).

§ 2


Listę członków OSP potwierdzającą udział i czas trwania działania ratowniczego, o którym mowa w § 1 sporządza naczelnik OSP i potwierdza Komendant Gminny OSP według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3


Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w § 1 oblicza się na podstawie oświadczenia członka jednostki OSP potwierdzonego przez Komendanta Gminnego OSP oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Lista załączników do artykułu :

  za_nr_1__ekwiwalent.doc 40 KB
  za_nr_2__ekwiwalent.doc 37.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-03-10 09:07 dodanie artykułu Adrian Jagosz Adrian Jagosz
2 2009-03-10 09:14 zmiana treści Adrian Jagosz Adrian Jagosz
3 2009-03-10 09:35 zmiana treści Adrian Jagosz Adrian Jagosz 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0