:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Informacje o środowisku artykuł wyświetlony 726 razy Strona do wydruku

Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Lipowa


Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Lipowa


Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji polega na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych w budynkach indywidualnych jednorodzinnych stanowiących własność mieszkańców, przy udziale środków z WFOŚIGW w Katowicach. Głównym celem Programu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych na kotły nowoczesne, o wysokiej sprawności i ekologiczne, montaż kolektorów słonecznych oraz inne prace termomodernizacyjne.
Warunkiem uzyskania dofinansowania oraz wdrożenia Programu jest w dużej mierze odpowiednie zainteresowanie mieszkańców. Dlatego tak ważne jest wypełnienie ankiety i złożenie jej w Urzędzie Gminy. Po zebraniu odpowiedniej ilości ankiet Gmina przystąpi do kolejnego etapu przygotowań do realizacji Programu. Wypełnienie ankiet jest dobrowolne, natomiast jest ona cennym źródłem informacji niezbędnych do uzyskania przez Gminę dofinansowania.

Przewiduje się, że mieszkańcy będą mogli liczyć na uzyskanie dofinansowania w wysokości do 60% kosztów wykonania modernizacji.

Mieszkaniec będzie musiał dysponować własnym wkładem finansowym, czyli około 40% plus nadwyżka ponad przyjęte górne granice kosztów. Wszystkie prace termomodernizacyjne zostaną wykonane przez wykwalifikowane firmy.
W ramach Programu mieszkaniec będzie mógł uzyskać dotację m.in. na zakup i montaż nowego kotła, likwidując stare nie ekologiczne źródło ciepła, na montaż kolektorów słonecznych wykorzystujących energię słoneczną do podgrzewania wody użytkowej. Program w ten sposób promuje odnawialne źródła energii, które stają się coraz bardziej popularne i dostępne.
Program, oprócz korzyści ekonomicznych (oszczędność paliwa), przyczyni się znacznie do poprawy stanu powietrza, zwiększy atrakcyjność i polepszy wizerunek Gminy.
Realizacja Programu oraz zakres możliwych do przeprowadzenia przez mieszkańców prac modernizacyjnych zależy ostatecznie od zainteresowania mieszkańców, możliwości finansowych Gminy oraz otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Kolejnym krokiem będzie składanie wniosków o udział w Programie przez mieszkańców a następnie podpisanie wiążących umów z mieszkańcami, które będą określać wielkość indywidualnego dofinansowania oraz zasady jego rozliczenia. Należy pamiętać o tym, że dotacja przekazana będzie tylko na prace, które będą przeprowadzane po uzyskaniu przez Gminę dofinansowania z WFOŚiGW.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronach

www.niskaemisja.pl www.ug-lipowa.com

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć w sekretariacie UG Lipowa 708 najpóźniej do dnia 20 marca !!!

Spotkanie informacyjne dotyczące programu odbędzie się w dniu 16.03.2009 r. o godz. 16.00w Sali OSP Lipowa !!!!

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań związanych z ankietą, Programem prosimy o kontakt z:
• Urzędem Gminy Lipowa – Maria Szustakowska, tel. (033) 867 18 48
• Firmą AGROTUR S.A., która zajmuje się przygotowaniem Programu, tel. (032) 285 70 13,
e-mail: biuro-pone@agrotur.org.pl
Zachęcamy również do przekazywania uwag i sugestii, które pomogą w tworzeniu Programu.


Lista załączników do artykułu :

  ankieta..doc 40 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-03-04 09:05 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0