:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Zezwolenie - odbiór odpadów artykuł wyświetlony 1229 razy Strona do wydruku

ZARZĄDZENIE Nr 7 /2006r. Wójta Gminy Lipowa z dnia 7 marca 2006r


ZARZĄDZENIE Nr 7 /2006r.
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 7 marca 2006r


w sprawie : określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .


Na podstawie art.7 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. nr 132 poz. 622 z późn. zm. ),

zarządza się , co następuje

§1.


Ustalam wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzania.

§2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej i tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Lipowa. .

Wójt Gminy Lipowa
Wojciech Zuziak


Lista załączników do artykułu :

  zacznik_nr_1_do_zarzdzenia_nr_7.doc 32.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-01-15 09:10 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0