:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 768 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXII/166/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.


Uchwała nr XXII/166/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 30 grudnia 2008 roku


w sprawie: zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.”d” oraz pkt. 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 roku oraz art.165 ust.2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 r Nr 249 poz.2104 z późn.zm./ oraz Uchwały Nr XIII / 97 /2007 Rady Gminy w Lipowej z dnia 28 grudnia 2007 roku


Rada Gminy Lipowa
uchwala co następuje :

§ 1


Dokonać zmian w Załączniku Nr 14 do Uchwały Budżetowej Nr XIII / 97 / 07 na 2008 rok planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 następująco :


Zwiększenie : Zmniejszenie :


Poz. II . – Przychody razem 3.100 zł
w tym:
poz.1/ przelewy od wojewody i
od wojewódzkiego inspektora
ochrony środowiska 3.100 zł

Poz. III . – Wydatki ogółem 5.100 zł 2.000 zł
w tym :
poz.1/ wydatki bieżące

- urządzanie i utrzymanie
terenów zieleni, zadrzewień,
zakrzewień i parków 1.000 zł

- przedsięwzięcia związane z
wykorzystaniem i
składowaniem odpadów 5.100 zł

- inne cele służące ochronie
środowiska w gminie ,ustalone
przez radę gminy 1.000 zł

§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-01-15 07:55 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0