:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 755 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XII/163/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 30,90 m2 znajdujący się na piętrze budynku Urzędu Gminy


Uchwała nr XII/163/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 30 grudnia 2008 r.w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 30,90 m2 znajdujący się na piętrze budynku Urzędu Gminy Lipowej, w Lipowej nr 654 na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 4675/6 objętej księga wieczystą KW BB1Z/00118410/05.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 30.90 m2 znajdujący się na piętrze budynku Urzędu Gminy Lipowej, w Lipowej nr 654 na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 4675/6 objętej księga wieczystą KW BB1Z/00118410/05, stanowiącego własność komunalną Gminy Lipowa poprzez zawarcie nowej umowy na czas określony, tj. od dnia 01.01.2009 do 31.12.2011, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, Indywidualna Praktyka Lekarska - Gabinet Stomatologiczny – lek. stom. Maria Szostak - Opalińska.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-01-15 07:40 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0