:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 766 razy Strona do wydruku

W dniu 30 grudnia 2008 r. o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Lipowa.


Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Uchwalenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lipowa za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipowa na rok 2009.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 30,90 m2 znajdującego się na piętrze budynku Urzędu Gminy Lipowa w Lipowej nr 654, na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 4675/6 objętej księgą wieczystą KW BB1Z/00118410/05.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 46,59 m2 znajdującego się na piętrze budynku Urzędu Gminy Lipowa w Lipowej nr 708, na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 4675/6 objętej księgą wieczystą KW BB1Z/00113393/4.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2009 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.
12. Podjęcie uchwały budżetowej na 2009 r.
13. Odpowiedzi na postulaty radnych
14. Zapytania i wolne wnioski
15. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
16. Zamknięcie sesji

Przewodniczący
Rady Gminy Lipowa

Adam Lach
Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-12-29 14:18 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
2 2008-12-29 14:20 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0