:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Ogłoszenia artykuł wyświetlony 782 razy Strona do wydruku

W 16 grudnia 2008 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Lipowa odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego


W 16 grudnia 2008 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Lipowa odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Sportu, Turystyki, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego


Porządek obrad komisji przewiduje :

1. Otwarcie posiedzenia
2. Uchwalenie porządku posiedzenia
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipowa na rok 2009.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2009 r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lipowa za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
7. Opracowanie planu pracy komisji na 2009 r.
8. Zapytania i wolne wnioski
9. Zamknięcie posiedzeniaPrzewodniczący Komisji:

/ Adam Lach /
Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-12-11 11:38 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0