:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 783 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XXI/153/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia darowizny.


Uchwała nr XXI/153/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 18 listopada 2008 r.

w sprawie przyjęcia darowizny.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1


Przyjąć darowiznę (po dokonaniu geodezyjnego podziału) od:

- P.P. Mieczysław i Krystyna Małysiak zam. Lipowa 626 w postaci części tj. około 100 m2 z nieruchomości oznaczonej w operacie gruntów jako działka nr 3269/3 o pow. 1000 m2 objęta KW 47658, oraz około 100 m2 z nieruchomości oznaczonej w operacie gruntów jako działka nr 3269/5
o pow. 800 m2 objęte KW 47658 położone w Lipowej na mienie komunalne gminy Lipowa.

- P.P. Piotra i Danuty Jasek zam. Lipowa 900 w postaci części tj. około 300 m2 z nieruchomości oznaczonej w operacie gruntów jako działka nr 3269/6 o pow. 6400 m2 objętej KW 33843 położone
w Lipowej na mienie komunalne gminy Lipowa.

§ 2


Przyjęte działki zostaną przeznaczone na poszerzenie drogi dojazdowej do Żarnówki w Lipowej.

§ 3


Zobowiązać Wójta Gminy Lipowa do podjęcia stosownych działań w tym zakresie, łączenie z zawarciem aktu notarialnego.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-11-28 08:13 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0