:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 702 razy Strona do wydruku

Uchwała Nr XXI/150/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2009 rok.


Uchwała Nr XXI/150/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 18 listopada 2008 roku

w sprawie podatku od środków transportowych na 2009 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm. ) art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. ( M.P. nr 59 poz.531) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r. ( M.P. nr 78 poz. 692)


Rada Gminy w Lipowej
uchwala, co następuje:

§ 1


Określa wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych jak w zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane do przewozu dzieci do szkół a stanowiące własność Gminy Lipowa.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4


Traci moc Uchwała Nr XII/72/2007 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2008 rok oraz Uchwała Nr XIII/94/07 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/72/2007 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2008 rok.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Lipowa.Lista załączników do artykułu :

  zacznik_nr_1.doc 79.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-11-28 07:34 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0