:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 1035 razy Strona do wydruku

Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipowa


UCHWAŁA NrII/7/02


Rady Gminy w Lipowej z dnia 26 listopada 2002 r.

w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lipowa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. nr 142 póz. 1591 z 2001 / z późn. zm., art.20 ust.l i ust.3 ustawy z dnia 22.03.1990 roku o pracownikach samorządowych /t.j. Dz.U. nr 142 poz.1593 z 2001 r. z późn.zm./ oraz & 39 ust. l lit. a i & 50 pkt.l Statutu Gminy, w związku z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.07.2000 r. w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U. nr 707 z 2000 r./- Rada Gminy Lipowa
uchwala co następuje:


§1


Ustala się dla wybranego w wyborach bezpośrednich , na kadencję 2002 -2006 Wójta Gminy Lipowa wynagrodzenie za prace , w sposób następujący :
- wynagrodzenie zasadnicze - w wysokości górnej granicy XX kategorii
zaszeregowania przewidzianej dla wójta w powołanych w nagłówku
przepisach o wynagrodzeniu pracowników samorządowych ,
- dodatek funkcyjny - w wysokości 200 % najniższego wynagrodzenia w
rozumieniu przepisów o wynagradzaniu pracowników samorządowych /
pozostałe składniki wynagrodzenia - wg zasad ustalonych w powoływanym
w nagłówku Rozporządzeniu / dodatek za wieloletnią pracę , nagroda
jubileuszowa itp./.
Zmiana stawek określonych w Rozporządzeniu o wynagrodzeniu pracowników samorządowych, powoduje przeliczenie wynagrodzenia Wójta , bez konieczności podejmowania dodatkowej uchwały Rady.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od dnia objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta , tj. od 18.11.2002 r.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2003-06-27 15:09 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0