:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 806 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XX/143/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 7 października 2008 r.


Uchwała nr XX/143/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 7 października 2008 r.w sprawie: zaliczenia dróg „ Do Drągowego” i „Do Kubaczki” do kategorii dróg gminnych.


Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115 ze zm. ), oraz art.18 ust. 2 pkt.15, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art.4 ust 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( j. t. Dz. U. z 2007r. Nr 68 poz.449 ), po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Żywieckiego

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:


§ 1


1. Zaliczyć Drogę o nazwie: „Do Drągowego” w Lipowej, obejmującą działki o nr ewidencyjnych
1292,1185 i 1195 do kategorii dróg gminnych.

2.Zaliczyć drogę o nazwie „ Do Kubaczki” w Lipowej, obejmującej działki o nr ewidencyjnych
1236,1202 do kategorii dróg gminnych.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.


§ 3


Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-10-15 19:54 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0