:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Zagospodarowanie przestrzenne artykuł wyświetlony 2738 razy Strona do wydruku

Zatwierdzenie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla gminy Lipowa


U C H W A Ł A Nr XIX/92/92


Rady Gminy w Lipowej z dnia 22 lipca 1992 roku

w sprawie: zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla gminy Lipowa.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr.16 poz.95,art.17 ust.3 Ustawy z dnia 12 lipca 1984 roku o planowaniu przestrzennym /Dz.U.Nr. 17 poz.99 z późniejszymi zmianami/ i art.1 pkt.25 Ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gminy i organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych Ustaw /dz.U.Nr34 poz.198/ Rada Gminy w Lipowej uchwala co następuje:

§1


Zatwierdzić miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego dla gminy Lipowa wraz z rysunkami i tekstem planu


§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy

§3


Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Bielskiego

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2003-06-27 14:47 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0