:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 749 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XIX/139/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 26.08.2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Lipowej.


Uchwała nr XIX/139/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 26.08.2008 r.w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Lipowej.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 ,,a,, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 13 ust.1, ar. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.).

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1


Wyrazić zgodę na wydzierżawienie na okres 1 roku przez Gminę Lipowa z nieruchomości nr 3242/1 pow. 200 m2 stanowiącej własność Gminy Lipowa, objętej KW nr BB1Z/00049256/2 położoną w Lipowej Centrum, na rzecz P. Wolny Krzysztof zam. Lipowa 275 prowadzącego na przedmiotowej działce kiosk typu ,,Sklep u Ewy”. Za czynsz dzierżawy określony zarządzeniem Wójta Gminy Lipowa w sprawie ustalenia stawek za dzierżawę gruntów oraz stawek i za wynajem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Lipowa.

§ 2


1.Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawienia nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
2.Wykaz, o którym mowa w ust. 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urząd Gminy Lipowa, a ponadto informacją o wywieszeniu podaje się do wiadomości publicznej przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lista załączników do artykułu :

  zacznik_do_uchway_rady_gminy_lipowa.doc 22 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-09-11 07:25 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0