:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Uchwały artykuł wyświetlony 731 razy Strona do wydruku

Uchwała nr XIX/137/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 26.08.2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Lipowej.


Uchwała nr XIX/137/08
Rady Gminy Lipowa
z dnia 26.08.2008 r.w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Lipowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ,,a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj.Dz. U. z 2001 r. Nr 142poz.1591 z późn. zm. ), art.13 ust.1, art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 z późn. zm.)

Rada Gminy Lipowa
uchwala, co następuje:

§ 1


Wyrazić zgodę na wydzierżawienie na okres 10 lat przez Gminę Lipowa nieruchomości nr 563 o pow. 16400 m2 dla której Sąd Rejonowy w Żywcu prowadzi Księgę Wieczystą KW BB1Z/00118788/5 położonej w Lipowej na rzecz:

1.Piela Józef zam. Słotwina 78 - pow. 2000 m2 - 60 ,- + VAT
2.Binda Jan zam. Słotwina 179 - pow. 7000 m2 – 210,- + VAT
3.Tetłak Małgorzata zam. Lipowa 443 - pow. 1400 m2 – 42,- + VAT
4.Sapeta Edward zam. Słotwina 119 - pow. 4000 m2 – 120,- + VAT
5.Bojdys Andrzej zam. Lipowa 706 - pow. 2000 m2 – 60,- + VAT
16 400 m2

Za czynsz dzierżawy określony zarządzeniem Wójta Gminy Lipowa w sprawie ustalenia stawek za dzierżawę gruntów oraz stawek i za wynajem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Lipowa z przeznaczeniem pod uprawy polowe.

§ 2


1.Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawienia nieruchomości stanowi załącznik do uchwały.
2.Wykaz o którym mowa w ust. 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Lipowa , a ponadto informację o wywieszeniu podaje się do wiadomości przez ogłoszenie w
prasie lokalnej.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipowa.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Lista załączników do artykułu :

  zacznik__nr_1.doc 23.5 KB

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-09-10 14:43 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0