:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Protokoły artykuł wyświetlony 770 razy Strona do wydruku

Sprawozdanie z odbytej XIX sesji Rady Gminy w Lipowej w dniu 26 sierpnia 2008 r.


wersja archiwalna , tutaj jest dostępna wersja aktualna

Porządek obrad sesji:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Uchwalenie porządku sesji
3. Postulaty Radnych
4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Lipowej
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Leśnej
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Lipowej
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad dofinansowania transportu lokalnego
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/128/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie emisji obligacji gminy Lipowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
11. Odpowiedzi na postulaty radnych
12. Zapytania i wolne wnioski
13. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
14. Zamknięcie sesji

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Adam Lach, który przywitał wszystkich zgromadzonych. Na ustawowy skład rady w liczbie 15 radnych na posiedzeniu obecnych było 14 radnych i wobec powyższego prowadzący obrady stwierdził ich prawomocność, a proponowany porządek obrad został przyjęty przez radę jednogłośnie.

Na powyższej sesji rada uchwaliła następujące uchwały:

- uchwałę nr XIX/137/08 sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Lipowej
- uchwałę nr XIX/138/08 sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Leśnej
- uchwałę nr XIX/139/08 sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Lipowej
- uchwałę nr XIX/140/08 sprawie zasad dofinansowania transportu lokalnego
- uchwałę nr XIX/141/08 sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 rok
- uchwałę nr XIX/142/08 sprawie zmiany uchwały nr XVIII/128/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie emisji obligacji gminy Lipowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Wójt przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym odnosząc się do najistotniejszych zagadnień dotyczących:
- rozpoczęcia prac geodezyjnych związanych z inwestycją wodociągowo-kanalizacyjną na terenie Leśnej
- harmonogramu zebrań wiejskich związanych przekazaniem najistotniejszych zagadnień dotyczących budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz podpisywaniem umów na wykonywanie przyłączeń do sieci
- remontu dróg powiatowych wykonanego na zlecenie gminy, po uprzednim otrzymaniu informacji ze starostwa o braku środków na powyższy remont oraz remontu dróg gminnych
- złożonego wniosku na informatyzację urzędu, który przeszedł już pozytywnie ocenę formalną i byłby uzupełnieniem środków z MSWiA na ten cel, które niestety muszą zostać rozliczone jeszcze w tym roku
- złożonego wniosku z RPO na wodociąg w Ostrem i Słowinie, gdzie sytuacja nie jest do końca jasna z powodu braku jego uwidocznienia zarówno na liście wniosków zakwalifikowanych jak i odrzuconych, przy czym w razie nie zakwalifikowania się wniosku zostanie on złożony w ramach PROW-u
- złożonego wniosku na salę gimnastyczną przy SP w Leśnej, który się zakwalifikował, ale nie została podjęta jeszcze ostateczna decyzja o przyznaniu środków
- unieważnienia przetargu na wykonanie dokumentacji ujęcia wody z rzeki Leśnianki z powodu złożenia ofert na kwoty przekraczające wysokość zarezerwowanych w budżecie środków na ten cel
- ponownego złożenia dokumentacji do Programu Małej Retencji z wariantem wykonania zapory tylko na potrzeby zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego
- inwestycji przy boisku w Ostrem, która w chwili obecnej jest realizowana
- prac analitycznych dotyczących planowanego przekazania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Siennej bez koniczności podwyższenia obowiązujących taryf
- malowania wiat przystankowych
- przebiegu prac remontowych w placówkach oświatowych na terenie gminy w okresie wakacyjnym

Radni zabierali głos i odbywała się dyskusja dotycząca:
- przekazania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Siennej
- udostępnienia mieszkańcom w okresie wakacyjnym placu zabaw przy Przedszkolu w Lipowej
- oznakowania drogi w Słotwinie na odcinku most-szkoła
- wydania decyzji środowiskowej w kwestii inwestycji wodociągowej w Słotwinie
- remontu i malowania wiat przystankowych
- wykonywania przyłączy do sieci wodociągowo-kanalizacyjnejw odniesieniu do właścicieli nieruchomości, którzy nie są ujęci w projekcie

Po przyjęciu protokołu z ostatniej sesji przewodniczący podziękował wszystkim obecnym za przybycie i zamknął obrady XIX sesji Rady Gminy Lipowa.Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2008-09-10 12:31 dodanie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek
2 2008-09-10 13:17 zmiana treści Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0