:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Podatki i opłaty artykuł wyświetlony 1236 razy Strona do wydruku

Opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego na 2003 rok


UCHWAŁA Nr III/12/02


Rady Gminy w Lipowej z dnia 10 grudnia 2002 roku


w sprawie: opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego na 2003 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku/ oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 U. z dnia 20 listopada 1996 roku o gospodarce komunalnej /Dz. U. Nr 9 z 1997 r./ - Rada Gminy w Lipowej


uchwala co następuje :

§ 1


Ustala się wysokość opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego:

1. Za wykupienie kwatery:

a) dla dziecka do 7 lat - 10 zł
b) jednoosobowej - 150 zł
c) dwuosobowej w pionie - 240 zł
d) dwuosobowej w poziomie - 430 zł

2. Za wykupienie miejsca pod grobowiec:

a) 2 - osobowy w pionie - 1350 zł
b) 2 - osobowy w pionie - 1950 zł

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Traci moc Uchwała Nr XXIX/189/2001 \Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2001 roku.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.


Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2003-06-27 14:03 dodanie artykułu 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0