:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


artykuł wyświetlony 1098 razy Strona do wydruku

Opłaty za dostawę wody i odprowadzenia ścieków


wersja archiwalna

U C H W A Ł A Nr XXX/193/2002


Rady Gminy w Lipowej z dnia 26 luty 2002 rok.

w sprawie: opłat za dostawę wody i odprowadzenia ścieków


Na podstwie art.18 ust.2 pkt 15 z dnai 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U.Nr 13 poz.74 z 1996 r. z późn.zm./, w związku z § 3 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. /Dz.U.nr 151 poz.716/ - Rada Gminy w Lipowej


uchwala
co następuje:

§ 1


Na terenie wsi Sienna ustala się opłatę za dostawę wody i odprowadzenie ścieków w następujących wysokościach:


1. Odpłatność za 1 m3 wody - 3,31 netto

2. Odpłatność za odprowadzenie 1m3 ścieków - 3,44 netto


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2002roku i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń.

Historia zmian artykułu
Nr. Data Operacja Wykonał Zatwierdził
1 2009-01-07 10:47 dodanie artykułu
2 2009-01-07 10:47 usunięcie artykułu Małgorzata Michalska-Gąsiorek Małgorzata Michalska-Gąsiorek 

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0