:: Gmina Lipowa
użytkownik :   hasło :    


Archiwum artykułów Przeniesiony do archiwum


OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE SEKRETARZA I SKARBNIKA GMINY ZA ROK 2012 2012-11-29


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - DYREKTORZY, KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA ROK 2012 2012-11-29


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - DYREKTORZY, KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA ROK 2012 2012-11-29


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - DYREKTORZY, KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA ROK 2012 2012-11-29


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - DYREKTORZY, KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA ROK 2012 2012-11-29


OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA ROK 2012 2012-11-29


OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNYCH - KADENCJA 2010-2014 ZA ROK 2012 2012-11-29


OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNYCH - KADENCJA 2010-2014 ZA ROK 2012 2012-11-29


OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNYCH - KADENCJA 2010-2014 ZA ROK 2012 2012-11-29


OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNYCH - KADENCJA 2010-2014 ZA ROK 2012 2012-11-29


OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE SEKRETARZA I SKARBNIKA GMINY ZA ROK 2012 2012-11-29


Stanowiska 2012-11-28


Stanowiska 2012-11-28


Stanowiska 2012-11-28


Stanowiska 2012-11-28


Stanowiska 2012-11-28


Stanowiska 2012-11-28


Stanowiska 2012-11-28


Stanowiska 2012-11-28


Stanowiska 2012-11-28


Stanowiska 2012-11-28


XXXI Sesja Rady Gminy Lipowa 2012-11-28


Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Rocznego programu współpracy Gminy Lipowa (...) 2012-11-23


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lipowa. 2012-11-21


Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Lipowa” 2012-11-05


Ostrzeżenie meteorologiczne nr 85 - intensywne opady deszczu, intensywne opady śniegu- 26.10.2012r. 2012-10-26


Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipowej 2012-10-03


KOMINIKAT w sprawie wstrzymania na terenie całego kraju sprzedaży wszystkich alkoholi (...) pochodzących z Republiki Czeskiej z wyjątkiem piwa i wina 2012-09-17


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lipowa. 2012-09-13


Uchwała Nr XXVIII /154/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 sierpnia 2012 roku 2012-09-07


Uchwała nr XXVIII/151/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 sierpnia 2012 r. 2012-09-06


HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE LIPOWA 2012-09-06


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lipowa. 2012-09-04


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2012-09-04


HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE LIPOWA 2012-08-31


HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE LIPOWA 2012-08-31


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 160/4 położonej w m. Ostre. 2012-08-08


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 4139 położonej w m. Lipowa. 2012-08-03


IDENTYFIKACJA NR 76 2012-08-03


IDENTYFIKACJA NR 75 2012-08-03


IDENTYFIKACJA NR 74 2012-08-03


IDENTYFIKACJA NR 72 2012-08-03


OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - BURZE Z GRADEM 2012-08-03


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2012-07-31


Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Żląskiego o przekazanie na własność Gminy nieruchomości Skarbu Państwa 2012-07-31


Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i wypłaty nauczycielom zatrudnionym w gminnych szkołach i przedszkolach niektórych dodatków 2012-07-31


Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o przekazanie na własność Gminy Lipowa nieruchomości Skarbu Państwa 2012-07-31


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości o nr 2044 położonej w m. Leśnej. 2012-07-31


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2012-07-09


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2012-07-09


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2012-07-09


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2012-07-09


IDENTYFIKACJA NR 74 2012-07-09


Uchwała nr XXVII/141/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lipowa. 2012-07-05


Komisje 2012-07-03


Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące 2012-06-29


Zgłoszenie pobytu stałego 2012-06-29


Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiace 2012-06-29


Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2012-06-29


Rada Gminy 2012-06-25


Komisje 2012-06-25


Zawiadomienie o wydaniu pozwolenia 2012-06-22


Zawiadomienie o wydaniu pozwolenia 2012-06-21


Zawiadomienie o wydaniu pozwolenia 2012-06-21


Komisje 2012-06-19


Oświadczenie i wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej 2012-06-19


Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2012-06-18


Uchwała Nr XXV/137/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie: zmian w Uchwale Nr XIX/102/2011 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku 2012-06-06


Uchwała Nr XXV/136/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XIX/101/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2012 r. 2012-06-06


WYKAZ POMOCY PUBLICZNEJ ZA 2011 ROK 2012-05-31


WNIOSEK O PRZEKSZTAŁCENIE DZIAŁEK 2012-05-29


Uchwała Nr XXIV/135/12 2012-05-23


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żywcu ws. nielegalnego stosowanie mączek mięsno-kostnych 2012-05-16


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żywcy ws. nielegalnego stosowanie mączek mięsno-kostnych 2012-05-16


Ogłoszenie konkursu na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum i zespołu szkolno-przedszkolnego 2012-05-14


Ogłoszenie konkursu na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum i zespołu szkolno-przedszkolnego 2012-05-14


DYŻUR POSELSKI W GMINIE LIPOWA - Małgorzata Pępek 2012-05-11


DYŻUR POSELSKI W GMINIE LIPOWA - Małgorzata Pępek 2012-05-11


Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum i zespołu szkolno-przedszkolnego 2012-05-10


Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostkisamorząduterytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 2012-05-08


Zapytanie ofertowe - na odbiór, transport oraz unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest, od mieszkańców Gminy Lipowa. 2012-04-25


Zapytanie ofertowe - na odbiór, transport oraz unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest, od mieszkańców Gminy Lipowa. 2012-04-25


Uchwała Nr XXIII/128/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 04 kwietnia 2012 roku 2012-04-25


Uchwała Nr XXIII/128/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 04 kwietnia 2012 roku 2012-04-25


Uchwała Nr XXIII/128/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 04 kwietnia 2012 roku 2012-04-25


Uchwała Nr XXIII/127/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 04 kwietnia 2012 roku 2012-04-25


s 2012-04-21


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie powołanie gminnej komisji wyborczej 2012-04-20


Zawiadomienie dla Rolników 2012-04-18


Uchwała Nr XXI/114/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 lutego 2012 r. 2012-04-18


Uchwała Nr XXI/114/12 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 lutego 2012 r. 2012-04-18


TEST 2012-04-18


Informacja 2012-04-11


Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Lipowej Dolnej. 2012-04-05


Sekretariat, ewidencja działalności gospodarczej 2012-03-28


Sekretariat, ewidencja działalności gospodarczej 2012-03-28


Sekretariat, ewidencja działalności gospodarczej 2012-03-28


Sekretariat, ewidencja działalności gospodarczej 2012-03-28


Komisje 2012-03-22


Przewodniczący Rady 2012-03-20


Rada Gminy 2012-03-19


Komisje 2012-03-14


Komisje 2012-03-14


Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipowej 2012-03-05


WYNIKI POSTĘPOWANIA W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 2012-02-29


WYNIKI POSTĘPOWANIA W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 2012-02-29


DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DT-1 2012-02-23


Zmiana terminu skadania wniosków o zwrot podatku akcyzowego! 2012-01-24


Zmiana terminu skadania wniosków o zwrot podatku akcyzowego! 2012-01-24


Uchwała nr XIX/104/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 r. 2012-01-24


Uchwała nr XIX/103/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011r. 2012-01-24


Uchwała Nr XIX / 102/2011 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku 2012-01-24


Uchwała Nr XIX / 102/2011 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku 2012-01-24


Uchwała Nr XIX / 101 / 11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2012 2012-01-24


Uchwała Nr XIX / 101 / 11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2012 2012-01-24


Uchwała Nr XIX / 101 / 11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2012 2012-01-24


Uchwała Nr XIX / 101 / 11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2012 2012-01-24


Uchwała Nr XIX / 101 / 11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2012 2012-01-24


Uchwała Nr XIX / 101 / 11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2012 2012-01-24


Uchwała Nr XIX / 101 / 11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2012 2012-01-24


Uchwała Nr XIX/100/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2011 rok 2012-01-24


Uchwała Nr XIX/100/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2011 rok 2012-01-24


Uchwała Nr XIX/100/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2011 rok 2012-01-24


Uchwała Nr XIX/100/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2011 rok 2012-01-24


Uchwała Nr XIX/100/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2011 rok 2012-01-24


Uchwała Nr XIX/100/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2011 rok 2012-01-24


Uchwała Nr XIX/100/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2011 rok 2012-01-24


Uchwała Nr XIX/100/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2011 rok 2012-01-24


Uchwała Nr XIX/100/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2011 rok 2012-01-24


Uchwała Nr XIX/100/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2011 rok 2012-01-24


Uchwała Nr XIX /99/ 11 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie; dokonania zmian w Uchwale Nr IV/9/10 z dnia 28 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2011 rok. 2012-01-24


Komisje 2012-01-24


Sprawozdanie o wykonaniu Budżetu Gminy Lipowa za 2010 rok 2012-01-19


Uchwała Nr XVII/94/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lipowa 2012-01-18


DANE STATYSTYCZNE - LICZBA MIESZKAŃCÓW W GMINIE LIPOWA ZA ROK 2010, 2011 2012-01-17


jniojpioyuhoi 2012-01-16


Uchwała Nr XVIII/95/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie; dokonania zmian w Uchwale Nr IV/9/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2011 rok 2012-01-12


Komisje 2012-01-11


Przewodniczący Rady 2012-01-11


Rada Gminy 2012-01-11


Przewodniczący Rady 2012-01-11


Dokumenty z zakresu budownictwa, komunikacji, drogownictwa. 2012-01-11


Sekretariat, ewidencja działalności gospodarczej 2012-01-09


Sekretariat, ewidencja działalności gospodarczej 2012-01-09


Uchwała Nr XVII/88/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie: wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. 2012-01-03


Uchwała Nr XVII /91 /11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 rok w sprawie; dokonania zmian w Uchwale Nr IV/9/10 z dnia 28 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2011 rok. 2012-01-02


Uchwała Nr XVII/86/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie: podatku od środków transportowych na 2012 rok 2012-01-02


Uchwała Nr XVII/88/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie: wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. 2012-01-02


Roczny program współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi.. 2011-12-21


Roczny program współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi 2011-12-21


Roczny program współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi 2011-12-19


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA ROK 2010 2011-12-07


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZA ROK 2010 2011-12-07


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA ROK 2010 2011-12-07


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA ROK 2010 2011-12-07


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA ROK 2010 2011-12-07


Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa, dróg i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Lipowa 2011-12-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 3382 położonej w Lipowej. 2011-12-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 5383 położonej w Lipowej. 2011-12-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 1982położonej w Leśnej. 2011-12-02


Decyzja na wycinkę drzew z nieruchomości nr 3782/3 położonej w Lipowej 2011-12-02


Plan gospodarki odpadami. 2011-11-04


Program ochrony środowiska. 2011-11-04


Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartalu 2011 roku. 2011-10-28


Uchwała Nr XV / 71 / 11 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 października 2011 roku w sprawie; dokonania zmian w Uchwale Nr IV/9/10 z dnia 28 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 20 2011-10-18


Uchwała nr XIV/70/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011 r. w sprawie nabycia działki położonej w Lipowej. 2011-10-18


Uchwała Nr XIV/69/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/42/11 z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wyk 2011-10-18


Uchwała Nr XIV/68/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok. 2011-10-18


PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 2011-10-18


Uchwała Nr XV / 71 / 11 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 października 2011 roku w sprawie; dokonania zmian w Uchwale Nr IV/9/10 z dnia 28 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 20 2011-10-18


Uchwała Nr XV / 71 / 11 Rady Gminy Lipowa z dnia 5 października 2011 roku w sprawie; dokonania zmian w Uchwale Nr IV/9/10 z dnia 28 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 20 2011-10-18


Uchwała nr XIV/70/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011 r. w sprawie nabycia działki położonej w Lipowej. 2011-10-18


Uchwała nr XIV/64/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipowa. 2011-10-18


PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIEINFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 2011-10-17


Uchwała nr XIV/64/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipowa. 2011-10-17


Uchwała nr XIV/64/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipowa. 2011-10-17


Uchwała nr XIV/64/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipowa. 2011-10-17


Uchwała nr XIV/64/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lipowa. 2011-10-17


PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIEINFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 2011-10-17


PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIEINFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 2011-10-14


PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 2011-10-13


PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 2011-10-13


PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 2011-10-12


PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIEINFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 2011-10-12


PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 2011-10-12


PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 2011-10-12


Uchwała nr XIV/63/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej 2011-09-26


Uchwała nr XIV/63/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011 r. 2011-09-26


Powołanie obwodowych komisji wyborczych. 2011-09-26


HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE LIPOWA 2011-09-16


Stanowiska 2011-09-08


Jednostki organizacyjne 2011-09-08


Rada Gminy 2011-09-05


WÓJT GMINY LIPOWA o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej położonej w Leśnej 2011-08-26


Rada Gminy 2011-08-18


Ogłoszenie Wójta Gminy Lipowa w sprawie czasowego zamknięcia drogi 2011-08-03


INFORMATOR : Przetargi - Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Lipowej Dolnej 2011-08-01


Rada Gminy 2011-07-28


Przewodniczący Rady 2011-07-28


Przewodniczący Rady 2011-07-26


Przewodniczący Rady 2011-07-26


POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 2011-07-18


Jednostki organizacyjne 2011-07-07


Komisje 2011-06-14


Zarządzenie nr 34/11 Wójta Gminy Lipowa z dnia 19 maja 2011 r w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Lipowa na 2011 r. 2011-06-10


Sprawozdanie o wykonaniu Budżetu Gminy Lipowa za 2010 rok 2011-05-25


Uchwała Nr VIII/ 40 / 11 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie; dokonania zmian w Uchwale Nr IV/9/10 z dnia 28 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2011 2011-05-25


Uchwała Nr VIII /41 / 11 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 kwietnia 2011 rokuw sprawie: zmian w wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok. 2011-05-25


Uchwała Nr VIII/ 40 / 11 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie; dokonania zmian w Uchwale Nr IV/9/10 z dnia 28 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2011 2011-05-25


Uchwała Nr VIII/ 40 / 11 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie; dokonania zmian w Uchwale Nr IV/9/10 z dnia 28 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2011 2011-05-25


Uchwała Nr VIII/ 40 / 11 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie; dokonania zmian w Uchwale Nr IV/9/10 z dnia 28 grudnia 2010 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2011 2011-05-25


Uchwała Nr XLI/288/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Leśna 2011-05-20


Uchwała Nr XLI/288/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Leśna 2011-05-20


Uchwała nr VIII/33/11 w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipowa na lata 2011 – 2017 2011-05-13


Komisje 2011-04-26


Jednostki pomocnicze 2011-04-06


Stanowiska 2011-04-04


Dokumenty z zakresu ochrony środowiska 2011-03-24


Dokumenty z zakresu ochrony środowiska 2011-03-24


HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W GMINIE LIPOWA 2011-03-17


K O M U N I K A T - Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2011-03-10


Uchwała Nr VI/29/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 luty 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2011 rok 2011-03-07


Uchwała Nr VI/24/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 luty 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/131/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Żywiecki Raj& 2011-03-07


OFERTA PRACY 2011-03-07


Ogłoszenie - kanalizacja!! 2011-03-04


Ogłoszenie - kanalizacja 2011-03-04


Wójt Gminy Lipowa informuje, o możliwości składania wniosków o uwzględnienie w dodatkowych opracowaniach budynków.... 2011-03-04


OFERTA PRACY 2011-03-04


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW 2011-02-21


Dokumenty z zakresu wodociągu i kanalizacji 2011-02-21


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH - KADENCJA 2010-2014 2011-01-24


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH - KADENCJA 2010-2014 2011-01-24


Stanowiska 2011-01-21


Uchwała Nr IV/9/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2011 r. 2011-01-19


Uchwała Nr IV/9/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Lipowa na rok 2011 r. 2011-01-19


Wójt Gminy Lipowa informuje! 2011-01-19


Dokumenty z zakresu wodociągu i kanalizacji 2011-01-10


Komisje 2011-01-05


Stanowiska 2010-12-22


Wywóz i utylizacja azbestu. 2010-12-20


Informacja dla 2010-12-18


Stanowiska 2010-12-10


Infrmacja Wójta Gminy Lipowa 2010-12-10


Wójt 2010-12-09


Wójt 2010-12-09


Wójt 2010-12-09


Wójt 2010-12-09


Stanowiska 2010-12-07


Strona Główna 2010-12-06


Strona Główna 2010-12-06


Strona Główna 2010-12-06


Przewodniczący Rady 2010-12-03


Przewodniczący Rady 2010-12-03


Wójt 2010-12-03


Rada Gminy 2010-12-03


Wójt 2010-12-03


Przewodniczący Rady 2010-12-03


Komisje 2010-12-03


Rada Gminy 2010-12-03


Wójt Gminy Lipowa informuje, że z dniem 30 października 2010 r. na terenie Gminy Lipowa został zakończony I etap Programu Ograniczania Niskiej Emisji. 2010-12-02


Uchwała nr XXXIV/244/10 w sprawie uchylenia uchwały nr XII/86/07 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 grudnia 2007 r. 2010-11-30


Uchwała nr XXXVII/269/10 w sprawie: nabycia działki nr 492/1 położonej w Twardorzeczce 2010-11-30


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2010-11-29


Gminne Centrum Informacji Promocji i Kultury 2010-11-29


Uchwała Nr XXXVI/266/10 w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok. 2010-11-29


UCHWAŁA Nr XXXIII/239/10 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2010-11-29


Uchwała Nr XLIII/311/10 Rady Gminy Lipowa w sprawie; dokonania zmian w Uchwale Nr XXXII/237/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowa na 2010 rok. 2010-11-23


Uchwała Nr XLII/299/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 września 2010 roku w sprawie; dokonania zmian w Uchwale Nr XXXII/237/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. 2010-11-23


ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LIPOWA 2010-11-18


ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY LIPOWA 2010-11-18


OGŁOSZENIE - O przeznaczeniu do wynajmu lokalu użytkowego położonego przy budynku nr 134 w Leśnej 2010-11-16


Prawa pacjęta -ulotka 2010-10-19


Sprawy społeczne 2010-09-22


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2010-09-21


Kontakt 2010-09-21


UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH 2010-09-03


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - DYREKTORZY, KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2010-09-02


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - DYREKTORZY, KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2010-09-02


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - DYREKTORZY, KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZŁOŻONE W ROKU 2009 2010-09-02


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - RADNI 2010-09-02


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNI 2010-09-02


INFORMATOR : Przetargi 2010-08-20


UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH 2010-07-30


Uchwała Nr XXXIX/279/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Lipowa pomocy finansowej Powiatowi w formie dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego wykonani 2010-07-19


Uchwała Nr XXXIX/278/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zwiększenia środków stanowiących fundusz sołecki. 2010-07-19


Uchwała Nr XXXIX/277/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipowa w obrębie dotychczasowej jednostki urbanistycznej & 2010-07-19


Uchwała Nr XXXIX/278/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zwiększenia środków stanowiących fundusz sołecki. 2010-07-19


Uchwała Nr XXXIX/277/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipowa w obrębie dotychczasowej jednostki urbanistycznej & 2010-07-19


Uchwała Nr XXXIX/277/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipowa w obrębie dotychczasowej jednostki urbanistycznej & 2010-07-16


Uchwała Nr XXXVII/272/10 Rady Gminy Lipowaz dnia 11 maja 2010 r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok. 2010-07-16


Uchwała nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok. 2010-07-16


Uchwała Nr XXXVI/261/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 kwietnia 2010 roku. w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu Pt.: ̶ 2010-07-16


Uchwała Nr XXXVI/262/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dalszy najem lokalu stanowiącego własność Gminy Lipowa. 2010-07-16


Uchwała nr XXXVI/263/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę nr II/5/06 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych 2010-07-16


Uchwała Nr XXXVI/265/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 kwietnia 2010 roku zmieniająca uchwałę nr XXXV/257/10 w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok. 2010-07-16


Uchwała Nr XXXVI/266/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 kwietnia 2010 roku. w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok. 2010-07-16


Uchwała nr XXXVI/267/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad dofinansowania transportu lokalnego 2010-07-16


Uchwała nr XXXVI/268/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok. 2010-07-16


Uchwała nr XXXVII/269/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie: nabycia działki nr 492/1 położonej w Twardorzeczce. 2010-07-16


Uchwała nr XXXVI/264/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie współdziałania z gminami powiatu żywieckiego i bielskiego w celu przygotowania i realizacji projektu pn: "Poprawa jakości 2010-07-16


Uchwała nr XXXVI/264/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie współdziałania z gminami powiatu żywieckiego i bielskiego w celu przygotowania i realizacji projektu pn: „Poprawa j 2010-07-16


Uchwała nr XXXVI/263/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę nr II/5/06 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych 2010-07-16


Uchwała nr XXXVII/270/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie: wniesienia do ,,BESKID” Spółki z o.o. w Żywcu wkładu pieniężnego celem podwyższenia jej kapitału zakładowego oraz ob 2010-07-16


Uchwała nr XXXVI/260/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 20 kwietnia 2010 r. 2010-07-16


Pomoc publiczna. 2010-06-30


Obwieszczenie Wojewody Śląskiego 2010-06-30


Punkt Obsługi Klienta Gmina Lipowa 2010-06-22


WÓJT GMINY LIPOWA o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanych położonych w Leśnej 2010-05-14


Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 3 marca 2010 r. 2010-04-19


OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 2010-04-16


O B W I E S Z C Z E N I E 2010-04-07


Zbiórka odpadów wielogabarytowych oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2010-04-06


Obwieszczenie - ,,Budowa chodnika w miejscowości Lipowa, od centrum w kierunku Ostrego”. 2010-04-06


Decyzja na usunięcie drzew. 2010-04-06


Dokumenty z zakresu wodociągu i kanalizacji 2010-03-25


Uchwała nr XXXIV/245/10 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 luty 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej. 2010-03-24


Projekt 2010-03-10


Projekt "Nie czas na bierność(....)" 2010-03-10


Lista instalatorów dopuszczonych do montażu w ramach PONE Lipowa wg stanu na dzień 017.02.2010r. 2010-02-17


Lista instalatorów dopuszczonych do montażu w ramach PONE Lipowa wg stanu na dzień 01.02.2010r. 2010-02-17


Zbiórka odpadów wielogabarytowych oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2010-02-09


Sekretariat, ewidencja działalności gospodarczej 2010-02-04


Lista instalatorów dopuszczonych do montażu w ramach PONE Lipowa wg stanu na dzień 29.01.2010r. 2010-02-02


Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia- ,,Budowie budynku mieszkalno-usługowego- warsztat naprawy samochodów” 2010-02-02


Lista instalatorów dopuszczonych do montażu w ramach PONE Lipowa wg stanu na dzień 22.01.2010r. 2010-01-29


Obwieszczenie Wojewody Śląskiego 2010-01-29


STATYSTYKA RUCHU LUDNOŚCI GMINY LIPOWA za rok 2009 2010-01-22


DANE STATYSTYCZNE - LICZBA MIESZKAŃCÓW W GMINIE LIPOWA 2010-01-22


ST A T Y S T Y K A R U C H U L U D N O Ś C I GMINY LIPOWA za rok 2009 2010-01-22


Lista instalatorów dopuszczonych do montażu w ramach PONE Lipowa wg stanu na dzień 18.01.2010r. 2010-01-22


Lista instalatorów dopuszczonych do montażu w ramach PONE Lipowa wg stanu na dzień 23.12.2009 r. 2010-01-18


Lista instalatorów dopuszczonych do montażu w ramach PONE Lipowa wg stanu na dzień 06.01.2010 r 2010-01-18


Decyzja na usunięcie drzew. 2010-01-18


WÓJT GMINY LIPOWA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 2010-01-15


Przewodnik dla uczestników PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI (PONE) w Gminie Lipowa 2010-01-05


Przewodnik dla uczestników PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI (PONE) w Gminie Lipowa 2010-01-05


WÓJT GMINY LIPOWA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 2009-12-28


Konkurs na wolne stanowiska urzędnicze 2009-12-28


Konkurs na wolne stanowiska pracy w urzędzie. 2009-12-28


SPRAWY USC- STAN NA 15.10.2009 2009-12-28


SPRAWY USC- STAN NA 15.10.2009 2009-12-28


Lista instalatorów dopuszczonych do montażu w ramach PONE Lipowa wg stanu na dzień 16.12.2009 r. 2009-12-23


Uchwała nr XXXI/228/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Programu 2009-12-10


Z A W I A D O M I E N I E - w sprawie rozwiązania Gminnej Spółki Wodnej Lipowa „ w likwidacji” 2009-11-25


O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Lipowa 2009-11-23


Uchwała nr XXX/219/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Lipowa oraz zasad ich używania. 2009-11-18


Uchwała nr XXX/219/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Lipowa oraz zasad ich używania. 2009-11-18


INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGODLA OSÓB UDAJĄCYCH SIĘ DO KRAJÓW, W KTÓRYCH STWIERDZONO PRZYPADKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM GRYPY ŚWIŃ TYPU A/H1N1 U LUDZI 2009-11-13


Pierwsza pomoc 2009-11-13


Informacja o zagrożeniach i postępowaniu w sytuacji ich występowania 2009-11-13


Informacja o zagrożeniach i postępowaniu w sytuacji ich występowania 2009-11-13


EWAKUACJA 2009-11-13


ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA, USTALENIE PISOWNI IMIENIA LUB NAZWISKA, OSOBY POZOSTAJĄCEJ W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM 2009-11-13


Urząd Stanu Cywilnego 2009-11-13


ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA, USTALENIE PISOWNI IMIENIA LUB NAZWISKA MAŁOLETNIEGO DZIECKA 2009-11-13


SPRAWY USC- STAN NA 15.10.2009 2009-11-13


SPRAWY USC- STAN NA 15.10.2009 2009-11-13


SPRAWY USC- STAN NA 15.10.2009 2009-11-13


SPRAWY USC- STAN NA 15.10.2009 2009-11-13


Informacja o zagrożeniach i postępowaniu w sytuacji ich występowania 2009-11-10


Informacja o zagrożeniach i postępowaniu w sytuacji ich występowania 2009-11-10


Informacja o zagrożeniach i postępowaniu w sytuacji ich występowania 2009-11-10


Wywóz i utylizacja azbestu 2009-11-09


Ogłoszenie dla podróżnych 2009-11-06


Nabór wniosków w sprawie udziału w I etapie „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Lipowa". 2009-11-02


OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WÓJTA GMINY 2009-10-16


Obwieszczenie Wójta Gminy Lipowa 2009-10-13


Uchwała Nr XXIX/217/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 15 września 2009 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami za okres 2007- 2008. 2009-10-09


Informacja ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1455 S Pietrzykowice- Lipowa- Ostre-Twardorzeczka- Leśna na długości 1100,00 mb w miejscowości Ostre” 2009-10-09


Informacja ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1455 S Pietrzykowice-Lipowa-Ostre-Twardorzeczka-Leśna w miejscowości Twardorzeczka w gminie Lipowa 2009-10-09


Uchwała nr XXVIII/209/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 1 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy placu 2009-10-09


Wójt Gminy Lipowa o g ł a s z a przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu ustny nieograniczony zabudowanej działki nr 174 położonej w Leśnej. 2009-10-06


WÓJT GMINY LIPOWA o g ł a s z a przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu ustny nieograniczony zabudowanej działki nr 174 położonej w Leśnej. 2009-10-06


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZŁOŻONE ZA ROK 2008 2009-09-24


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZŁOŻONE ZA ROK 2008 2009-09-24


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZŁOŻONE ZA ROK 2008 2009-09-24


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZŁOŻONE ZA ROK 2008 2009-09-24


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZŁOŻONE W ROKU 2009 2009-09-24


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZŁOŻONE W ROKU 2009 2009-09-24


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZŁOŻONE W ROKU 2009 2009-09-23


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZŁOŻONE W ROKU 2009 2009-09-23


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZŁOŻONE W ROKU 2009 2009-09-23


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZŁOŻONE W ROKU 2009 2009-09-23


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZŁOŻONE ZA ROK 2008 2009-09-23


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZŁOŻONE ZA ROK 2008 2009-09-23


TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH 2009-09-18


Informacja o wydaniu decyzji 2009-09-14


Uchwała Nr XXVII/206/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2009 rok 2009-09-11


Uchwała nr XXVI/188/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie: sprzedaży działek nr 2342/3 i 2345/3 położonych w Lipowej. 2009-09-03


Uchwała nr XXVII/195/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie zawarcia umowy partnerskiej między Gminą Lipowa w Rzeczypospolitej Polskiej, a Gminą Raková w Republice Słowackiej. 2009-08-13


ANALIZA ANKIET OBIEKTÓW INDYWIDUALNYCH W GMINIE LIPOWA 2009-08-06


ZAWIADOMIENIE - ,,Budowia i wyposażenie obiektu szkoleniowego dla Ośrodka Kształcenia Kursowego w Słotwinie” 2009-08-05


ZAWIADOMIENIE - ,,Budowia i wyposażenie obiektu szkoleniowego dla Ośrodka Kształcenia Kursowego w Słotwinie” 2009-08-05


ZAWIADOMIENIE - ,,Budowia i wyposażenie obiektu szkoleniowego dla Ośrodka Kształcenia Kursowego w Słotwinie” 2009-08-05


Dokumenty z zakresu wodociągu i kanalizacji 2009-08-04


Dokumenty z zakresu wodociągu i kanalizacji 2009-08-04


ZAWIADOMIENIE - ,,Budowie i wyposażeniu obiektu szkoleniowego dla Ośrodka Kształcenia Kursowego w Słotwinie” 2009-08-04


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2009-07-01


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew rosnących na terenie działki nr 27 położonej w Twardorzeczce. 2009-06-15


Z a w i a d o m i e n i e 2009-06-09


Uchwała nr XXIV/178/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunk 2009-05-25


Informacja - na realizację przedsięwzięcia p.n ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1455 S na długości 3,28 km w Gminie Lipowa” 2009-05-12


Informacja - na realizację przedsięwzięcia p.n ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1455 S na długości 3,28 km w Gminie Lipowa” 2009-05-12


Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaBudowa chodnika dla pieszych w miejscowości Lipowa i Twardorzeczka wraz z budową k 2009-04-23


Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.,, Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalno-usł 2009-04-23


Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.,, Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalno-usł 2009-04-22


Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. ,,Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Lipowa i Twardorzeczka wraz z 2009-04-22


Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. ,,Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Lipowa i Twardorzeczka wraz z 2009-04-22


Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.,, Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalno-usł 2009-04-22


Wniosek Pana Roman Lukas o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2009-04-22


Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. ,,Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Lipowa i Twardorzeczka wraz z 2009-04-22


Informacja 2009-04-22


Informacja o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji -,,Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Lipowa i Twardorzeczka wraz z budową kanalizacji deszczowej”. 2009-04-22


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 2009-04-21


Zbiórka odpadów wielogabarytowych oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 2009-04-03


Sekretariat, ewidencja działalności gospodarczej 2009-04-03


Sekretariat, ewidencja działalności gospodarczej 2009-04-03


Sekretariat, ewidencja działalności gospodarczej 2009-03-30


Sekretariat, ewidencja działalności gospodarczej 2009-03-30


Gminne Centrum Informacji Promocji i Kultury 2009-03-23


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych 2009-03-20


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-03-19


Urząd Stanu Cywilnego 2009-03-18


Urząd Stanu Cywilnego 2009-03-18


Krótki poradnik obywatela 2009-03-18


Co warto wiedzieć o obronie cywilnej? 2009-03-18


Obowiązki ludności w zakresie przygotowań do powszechnej samoobrony 2009-03-18


Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej 2009-03-18


Sygnały alarmowe 2009-03-18


Ewakuacja 2009-03-18


Zagrożenia 2009-03-18


Informacje o zagrożeniach i postępowaniu w sytuacji ich wystąpienia 2009-03-18


PRZYGODA NA WSI-ZOBACZ CO CI ZAGRAŻA 2009-03-18


Ewakuacja 2009-03-18


Ewakuacja 2009-03-18


PRZYGODA NA WSI-ZOBACZ CO CI ZAGRAŻA 2009-03-18


PRZYGODA NA WSI-ZOBACZ CO CI ZAGRAŻA 2009-03-18


PRZYGODA NA WSI-ZOBACZ CO CI ZAGRAŻA 2009-03-18


PRZYGODA NA WSI-ZOBACZ CO CI ZAGRAŻA 2009-03-18


PRZYGODA NA WSI-ZOBACZ CO CI ZAGRAŻA 2009-03-18


pRZYGODA NA WSI-ZOBACZ CO CI ZAGRAŻA 2009-03-18


Ewakuacja 2009-03-18


Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE -jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008 2009-03-16


Urząd Stanu Cywilnego 2009-03-16


Urząd Stanu Cywilnego 2009-03-16


Statystyka ruchu ludności 2009-03-16


Statystyka ruchu ludności Gminy Lipowa za rok 2005 2009-03-16


Statystyka Ruchu Ludności Gminy Lipowa za 2007 rok. 2009-03-16


WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI 2009-03-16


UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH 2009-03-16


ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY DO 3 MIESIĘCY 2009-03-16


WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO PONAD 3 MIESIĄCE 2009-03-16


ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE 2009-03-16


WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO 2009-03-16


Statystyka ruchu ludności Gminy Lipowa za 2006 r. 2009-03-16


ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY 2009-03-16


DANE STATYSTYCZNE - LICZBA MIESZKAŃCÓW W GMINIE LIPOWA 2009-03-16


UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH 2009-03-12


UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH 2009-03-12


Uchwała nr XXXIII/175/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 luty 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lipowa za udział w dzi 2009-03-10


Uchwała nr XXXIII/175/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 luty 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lipowa za udział w dzi 2009-03-10


Uchwała nr XXXIII/173/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 luty 2009 r. w sprawie dofinansowania wywozu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipowa w 2009 roku. 2009-03-10


Uchwała nr XXXIII/170/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 luty 2009 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Żywieckim. 2009-03-10


Uchwała nr XXXIII/170/09 Rady Gminy Lipowa z dnia 24 luty 2009 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Żywieckim. 2009-03-10


Gminne Centrum Informacji Promocji i Kultury 2009-03-07


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Wiktoria i Zygmunt Caputa 2009-03-07


Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew 2009-03-07


OGŁOSZENIE 2009-02-10


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew. 2009-01-27


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-01-27


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-01-27


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew 2009-01-27


Decyzja na usunięcie drzew. 2009-01-22


Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew. 2009-01-20


OGŁOSZENIE KONKURS OFERT NA DOTACJĘ W 2009 ROKU 2009-01-19


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. P. Besuch 2009-01-19


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. P. Besuch 2009-01-19


Informacja o wywozie śmieci 2009-01-15


Harmonogram wywozu śmieci na 2009 r. 2009-01-15


Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. 2009-01-15


Uchwała nr XXII/162/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gmin 2009-01-13


Uchwała nr XXII/162/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gmi 2009-01-13


Uchwała nr XXII/162/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gmi 2009-01-13


Uchwała nr XXII/162/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gmi 2009-01-13


Harmonogram wywozu nieczystości stałych i surowców wtórnych na 2008 rok 2009-01-09


TY TEŻ JESTEŚ W GRUPIE RYZYKA!! - MONOGRAFIA – bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet 2009-01-09


Opłaty za dostawę wody i odprowadzenia ścieków 2009-01-07


,,Budowa sieci i przyłączy wodociągowych oraz kontenerowej stacji hydroforowej w miejscowości Słotwina”. 2009-01-07


,,Budowa sieci i przyłączy wodociągowych oraz kontenerowej stacji hydroforowej w miejscowości Słotwina”. 2009-01-07


Dokumenty z zakresu ochrony środowiska 2008-12-30


Dokumenty z zakresu ochrony środowiska 2008-12-30


W dniu 30 grudnia 2008 r. o godz. 1300 w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Lipowa. 2008-12-29


Informacja o wydaniu decyzji na wniosek Pana Rafała Matuszek 2008-12-29


Informacja dotycząca wniosku Pana Rafała Matuszek 2008-12-29


Informacja dotycząca wniosku Pana Rafała Matuszek 2008-12-29


Informacja o wydaniu decyzji na wniosek Pana Rafała Matuszek 2008-12-29


Informacja o wydaniu decyzji na wniosek Pana Rafała Matuszek 2008-12-29


Harmonogram wywozu śmieci na 2009 r. 2008-12-29


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięcia:polegającego na ,,Budowie sieci i przyłączy wodociągowych oraz kontenerowej stacji hydroforowej w mi 2008-12-29


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięcia:polegającego na ,,Budowie sieci i przyłączy wodociągowych oraz kontenerowej stacji hydroforowej w mi 2008-12-29


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięcia:polegającego na ,,Budowie sieci i przyłączy wodociągowych oraz kontenerowej stacji hydroforowej w mi 2008-12-29


OBWIESZCZENIE 2008-12-29


W dniu 12 grudnia 2008 r. o godz. 1400 w Urzędzie Gminy Lipowa odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 2008-12-11


Dokumenty z zakresu podatków 2008-12-08


Harmonogram wywozu śmieci na 2009 r. 2008-12-03


Harmonogram wywozu śmieci na 2009 r. 2008-12-03


Uchwała Nr XX /147 / 08 Rady Gminy Lipowa z dnia 7 października 2008 roku w sprawie : zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 rok. 2008-10-15


Uchwała Nr XX /147 / 08 Rady Gminy Lipowa z dnia 7 października 2008 roku w sprawie : zmian budżetu i zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 rok. 2008-10-15


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Nosalik 2008-10-14


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Graca 2008-10-14


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Matlak 2008-10-14


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Matlak 2008-10-14


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Matlak 2008-10-10


Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P. Matlak 2008-10-10


Dokumenty z zakresu wodociągu i kanalizacji 2008-10-09


Dokumenty z zakresu wodociągu i kanalizacji 2008-10-09


Stanowiska 2008-09-26


Stanowiska 2008-09-26


Stanowiska 2008-09-26


Stanowiska 2008-09-26


Stanowiska 2008-09-26


Gminne Centrum Informacji Promocji i Kultury 2008-09-19


Gminne Centrum Informacji 2008-09-19


Gminne Centrum Informacji 2008-09-19


Uchwała nr XIX/138/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 26.08.2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Leśnej. 2008-09-10


Sprawozdanie z odbytej XIX sesji Rady Gminy w Lipowej w dniu 26 sierpnia 2008 r. 2008-09-10


Dokumenty z zakresu wodociągów i kanalizacji 2008-08-29


Dokumenty z zakresu wodociągów i kanalizacji 2008-08-27


Wójt Gminy Lipowa zawiadamia o zebraniach wiejskich. 2008-08-20


Wójt Gminy zawiadamia o zebraniach wiejskich. 2008-08-20


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZŁOŻONE W ROKU 2008 2008-08-05


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZŁOŻONE W ROKU 2008 2008-08-05


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZŁOŻONE ZA ROK 2007 2008-08-05


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZŁOŻONE ZA ROK 2007 2008-08-05


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZŁOŻONE ZA ROK 2007 2008-08-04


POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 2008-08-01


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZŁOŻONE ZA ROK 2008 2008-07-31


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZŁOŻONE ZA ROK 2008 2008-07-31


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZŁOŻONE ZA ROK 2008 2008-07-31


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZŁOŻONE ZA ROK 2008 2008-07-31


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZŁOŻONE ZA ROK 2008 2008-07-31


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZŁOŻONE ZA ROK 2008 2008-07-31


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZŁOŻONE ZA ROK 2008 2008-07-31


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZŁOŻONE ZA ROK 2008 2008-07-31


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZŁOŻONE ZA ROK 2008 2008-07-31


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZŁOŻONE ZA ROK 2008 2008-07-31


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZŁOŻONE W ROKU 2008 2008-07-31


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZŁOŻONE W ROKU 2008 2008-07-31


LIPOWA >GMINA W ZŁOTEJ SETCE RANKINGU RZECZPOSPOLITEJ 2008-07-29


LIPOWA >GMINA W ZŁOTEJ SETCE RANKINGU RZECZPOSPOLITEJ 2008-07-29


LIPOWA >GMINA W ZŁOTEJ SETCE RANKINGU RZECZPOSPOLITEJ 2008-07-29


LIPOWA >GMINA W ZŁOTEJ SETCE RANKINGU RZECZPOSPOLITEJ 2008-07-29


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZŁOŻONE ZA ROK 2007 2008-07-25


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZŁOŻONE ZA ROK 2007 2008-07-25


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZŁOŻONE ZA ROK 2007 2008-07-25


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZŁOŻONE ZA ROK 2007 2008-07-25


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH ZŁOŻONE ZA ROK 2007 2008-07-25


INFORMACJA - Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2008-07-24


Informacja o wydaniu decyzji na wniosku Pana Rafała Matuszek 2008-07-24


Informacja dotycząca o wydaniu decyzji na wniosek Pana Rafała Matuszek 2008-07-23


Uchwała nr XVIII/133/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 lipca 2008 r., w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu pn. „Wczesn 2008-07-17


Uchwała nr XVIII/133/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 lipca 2008 r., w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu pn. „Wczesn 2008-07-17


Uchwała nr XVIII/121/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 lipca 2008 r., w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Żywcu w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu pop 2008-07-17


Uchwała nr XVIII/121/08 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 lipca 2008 r., w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Żywcu w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu pop 2008-07-17


Zameldowanie na pobyt stały 2008-07-09


Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego 2008-07-09


Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące 2008-07-09


Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności 2008-07-09


Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące 2008-07-09


Udostępnianie danych osobowych 2008-07-09


Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy 2008-07-09


Dokumenty z zakresu podatków 2008-07-08


Dokumenty z zakresu ochrony środowiska 2008-07-08


Dokumenty z zakresu budownictwa, komunikacji, drogownictwa. 2008-07-08


Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia. 2008-07-08


Dokumenty z zakresu ochrony środowiska 2008-07-04


Budownictwo, Komunikacja, Drogownictwo, Rolnictwo i Leśnictwo 2008-07-04


Wniosek o dofinansowanie azbestu. 2008-07-04


Dokumenty z zakresu wodociągów i kanalizacji 2008-07-04


Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia 2008-05-29


Zarządzenie Nr 12/ 2008 2008-05-28


Sprawozdanie z odbytej sesji Rady Gminy w Lipowej z dnia 29 kwietnia 2008 r. 2008-05-21


Kontakt 2008-05-20


HARMONOGRAM DOKONYWANIA ODCZYTÓW LICZNIKÓW CELEM ROZLICZENIA NALEŻNOSCI ZA WODĘ O ŚCIEKI NA TERENIE GMINY LIPOWA. 2008-05-07


Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008. 2008-04-30


Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008. 2008-04-30


Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008. 2008-04-30


Statystyka Ruchu Ludności Gminy Lipowa za 2007 rok. 2008-04-10


Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P.Góra 2008-04-02


Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew na wniosek P.Piechota 2008-04-02


winiki naboru 1/2008 2008-03-28


Opłaty za nieczystości. 2008-03-26


Harmonogram wywozu nieczystości stałych i surowców wtórnych na 2006 rok 2008-03-25


Harmonogram wywozu nieczystości stałych i surowców wtórnych na 2007 rok 2008-03-25


Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew. 2008-02-28


Statut Gminy Lipowa 2008-02-18


Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipowa 2008-02-18


Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Lipowa 2008-02-18


Jednostki pomocnicze 2008-02-18


Jednostki organizacyjne 2008-02-18


Komisje 2008-02-18


Stanowiska 2008-02-18


Ogłoszenie 2008-02-15


Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew. 2008-02-07


Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew. 2008-02-07


Skarbnik - 2007r 2008-02-07


Oświadczenia majątkowe radnych według stanu na dzień 31.12.2006r. 2008-02-07


Oświadczenie majątkowe skarbnik. 2008-02-06


Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31.12.2006. 2008-02-06


Oświadczenia majątkowe radnych według stanu na dzień 31.12.2006r. 2008-02-06


Oświadczenia majątkowe radnych według stanu na dzień 31.12.2006r. 2008-02-06


Oświadczenia majątkowe radnych według stanu na dzień 31.12.2006r. 2008-02-05


Oświadczenia majątkowe radnych według stanu na dzień 31.12.2006r. 2008-02-05


Oświadczenia majątkowe radnych według stanu na dzień 31.12.2006r. 2008-02-05


Protokoły z przeprowadzonych naborów kandydatów na stanowiska do pracy: ds. kięgowości budżetowej wodociągów i kanalizacji oraz ds. obsługi Klienta w Gminnym Centrum Informacji. 2008-01-31


Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 2008-01-29


Ogłoszenie 2008-01-28


Ogłoszenie o naborze 2008-01-09


UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2008 ROK RADY GMINY W LIPOWEJ. 2008-01-08


UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2008 ROK RADY GMINY W LIPOWEJ. 2008-01-08


UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2008 ROK RADY GMINY W LIPOWEJ. 2008-01-08


UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2008 ROK RADY GMINY W LIPOWEJ. 2008-01-08


Uchwała w sprawie : zmiany uchwały Nr XII/72/2007 Rady Gminy Lipowa z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2008 rok. 2008-01-08


Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007 – 20 2008-01-08


Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” 2007 – 20 2008-01-08


Mapa Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2008-01-08


Uchwała zaciągnięcia kredytu. 2007-12-10


Budownictwo, Komunikacja, Drogownictwo, Rolnictwo i Leśnictwo 2007-12-07


Budownictwo, Komunikacja, Drogownictwo, Rolnictwo i Leśnictwo 2007-12-03


Urząd Stanu Cywilnego 2007-11-21


Urząd Stanu Cywilnego 2007-11-21


Urząd Stanu Cywilnego 2007-11-21


Urząd Stanu Cywilnego 2007-11-21


Urząd Stanu Cywilnego 2007-11-21


Urząd Stanu Cywilnego 2007-11-21


Urząd Stanu Cywilnego 2007-11-21


Urząd Stanu Cywilnego 2007-11-19


Sprawy społeczne 2007-11-19


Informacja. 2007-11-12


Budownictwo, Komunikacja, Drogownictwo, Rolnictwo i Leśnictwo 2007-11-08


Budownictwo, Komunikacja, Drogownictwo, Rolnictwo i Leśnictwo 2007-11-05


Budownictwo, Komunikacja, Drogownictwo, Rolnictwo i Leśnictwo 2007-11-05


Budownictwo, Komunikacja, Drogownictwo, Rolnictwo i Leśnictwo 2007-11-05


Uchwała w w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałej 2007-11-05


Budownictwo, Komunikacja, Drogownictwo, Rolnictwo i Leśnictwo 2007-11-05


Ogloszenie dot. zgloszenia - Zlotych Godow 2007-10-29


Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew 2007-10-24


Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew 2007-10-24


Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew 2007-10-24


Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew 2007-10-24


Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew 2007-10-24


Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew 2007-10-24


Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew 2007-10-24


Ekoportal 2007-10-24


ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W GMINIE LIPOWA W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ które odbyły się dnia 21 października 2007r 2007-10-22


ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W GMINIE LIPOWA W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ które odbyły się dnia 21 października 2007r 2007-10-22


Informator: Zezwolenie na wycinkę drzew 2007-10-22


Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych 2007-10-16


Uchwała w sprawie nadania nazwy placu 2007-10-15


Urząd Stanu Cywilnego 2007-09-27


Ogłoszenie. 2007-09-10


Ogłoszenie. 2007-09-10


Stanowiska 2007-09-03


Stanowiska 2007-09-03


Stanowiska 2007-09-03


Stanowiska 2007-09-03


Stanowiska 2007-09-03


Stanowiska 2007-09-03


Stanowiska 2007-09-03


Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Lipowa na lata 2007 – 2013. 2007-08-28


Komisje 2007-08-23


Rada Gminy 2007-08-22


Przewodniczący Rady 2007-08-22


Strona Główna 2007-08-22


Strona Główna 2007-08-22


Strona Główna 2007-08-22


Strona Główna 2007-08-22


Strona Główna 2007-08-22


Strona Główna 2007-08-22


Strona Główna 2007-08-22


Strona Główna 2007-08-22


Oświadczenie majątkowe wójta gminy na koniec kadencji 2007-07-25


Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31.12.2006r 2007-07-25


Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31.12.2006r 2007-07-25


Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31.12.2006r 2007-07-25


Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31.12.2006r 2007-07-25


Oświadczenia majątkowe radnych według stanu na dzień 31.12.2006r 2007-07-25


Oświadczenia majątkowe radnych według stanu na dzień 31.12.2006r 2007-07-24


Oświadczenia majątkowe radnych według stanu na dzień 31.12.2006r 2007-07-24


Skarbnik 2007-07-20


Skarbnik 2007-07-20


Sekretarz 2007-07-19


Sekretarz 2007-07-19


Sekretarz 2007-07-19


Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy ds. inwestycji i pozyskiwania środków finansowych 2007-07-09


ogłoszenie wyników przetargu na dostawę pojazdów służbowych dla Straży Miejskiej w 2007 roku 2007-05-16


Budownictwo, Komunikacja, Drogownictwo, Rolnictwo i Leśnictwo 2007-03-20


Statut Sołectwa Sienna 2007-03-19


Oświadczenia majątkowe Radnych - 2006 2007-01-12


Oświadczenia majątkowe Radnych - 2006 2007-01-12


Budownictwo, Komunikacja, Drogownictwo, Rolnictwo i Leśnictwo 2007-01-12


Budownictwo, Komunikacja, Drogownictwo, Rolnictwo i Leśnictwo 2007-01-11


Uchwała budżetowa na 2007 rok 2007-01-09


Uchwała budżetowa na 2007 rok 2007-01-09


Jednostki organizacyjne 2006-12-08


Statut Stołectwa Sienna 2006-12-05


Komisje 2006-12-01


Rada Gminy 2006-11-24


Zawiadomienie o II Sesja Rady Gminy Lipowa 2006-11-24


Rada Gminy 2006-11-24


Gminne Centrum Informacji 2006-11-24


Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych z dnia 24 października 2006r. 2006-11-07


Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych z dnia 24 października 2006r. 2006-11-07


Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych z dnia 24 października 2006r. 2006-10-26


PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO NABORU 2006-10-16


Stanowiska 2006-09-22


Oświadczenia majątkowe Radnych na koniec kadencji - 2006 2006-09-22


Oświadczenia majątkowe Radnych - 2006 2006-09-22


Wójta 2006-09-22


Oświadczenia majątkowe Radnych - 2006 2006-09-16


Oświadczenia majątkowe Radnych - 2006 2006-09-16


Jednostki organizacyjne 2006-09-15


Oświadczenia majątkowe Radnych według stanu na dzień 31.12.2005r. 2006-09-15


Oświadczenia majątkowe Radnych według stanu na dzień 31.12.2005r. 2006-09-15


Oświadczenia majątkowe Radnych według stanu na dzień 31.12.2005r. 2006-09-15


Oświadczenia majątkowe Radnych według stanu na dzień 31.12.2005r. 2006-09-15


Oświadczenia majątkowe Radnych według stanu na dzień 31.12.2005r. 2006-09-15


Radni 2006-09-15


Radnych 2006-09-15


Radnych 2006-09-15


Ogłoszenie 2006-09-07


Zaproszenie na XVI Sesję Rady Gminy Lipowa 2006-09-07


NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 2006-09-07


Zawiadomienie w sprawie stypendiów socjalnych 2006-09-07


LISTA KANDYDATÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE 2006-09-07


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ 2006-09-07


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKA URZĘDNICZE 2006-09-07


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE NA WOLNE STANOWISKO PRACY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPOWEJ 2006-09-07


Informacja o wyniku wyboru na stanowisko pracy w GOPS Lipowa 2006-09-07


Zawiadomienie 2006-09-07


Małgorzata Tetłak 2006-09-07


Barbara Piecuch 2006-09-07


Henryk Bąk 2006-09-07


Tomasz Bednarz 2006-09-07


Andrzej Binda 2006-09-07


Jan Binda 2006-09-07


Anotnina Jasek 2006-09-07


Maria Caputa 2006-09-07


Marcin Cender 2006-09-07


Aleksander Greń 2006-09-07


Kazimierz Jakubiec 2006-09-07


Jerzy Kanapek 2006-09-07


Adam Lach 2006-09-07


Maria Matlas 2006-09-07


Wiesław Pióro 2006-09-07


Antoni Urbański 2006-09-07


Wojciech Zuziak 2006-09-07


Danuta Konior 2006-09-07


Krystyna Piecuch 2006-09-07


Bożena Ćwikła 2006-09-07


Irena Zych 2006-09-07


Janusz Caputa 2006-09-07


Barbara Bysko 2006-09-07


Janina Pogan 2006-09-07


Aldona Siwek 2006-09-07


Anna Zoń 2006-09-07


Piotr Tlałka 2006-09-07


Stanisława Knapek 2006-09-07


Maria Noga 2006-09-07


Barbara Chobrzyńska 2006-09-07


Wanda Baron 2006-09-07


Bernadetta Kowalczyk 2006-09-07


Wójta 2006-09-07


Radnych 2006-09-07


Radnych 2006-09-07


Jednostki organizacyjne 2006-09-07


Jednostki organizacyjne 2006-09-07


Informacja dotycząca pobierania wniosków na stypendia socjalne 2006-06-29


Wykaz podatników, którym w 2005 roku udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w zakresie podatków lub opłat lokalnych 2006-06-20


Ogłoszenie dotyczące składania ofert sprzedaży piwa na wyłączność, w związku z organizacją obchodów Dni Gminy Lipowa, które odbędą się w dniach 24-25.06 2006r. 2006-05-30


Ogłoszenie dotyczące składanie ofert występu zespołu muzycznego, w związku z organizacją obchodów Dni Gminy Lipowa, które odbędą się w dniach 24-25.06 2006r. 2006-05-30


Gminne Centrum Informacji 2006-03-23


Budownictwo, Komunikacja, Drogownictwo, Rolnictwo i Leśnictwo 2006-03-15


Budownictwo, Komunikacja, Drogownictwo, Rolnictwo i Leśnictwo 2006-03-11


Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipowa na rok 2006. 2006-02-17


Uchwała w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipowa 2006-02-17


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU XL SESJI RADY GMINY W LIPOWEJ ODBYTEJ W DNIU 07 LUTY 2006 R. 2006-02-17


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU XL SESJI RADY GMINY W LIPOWEJ ODBYTEJ W DNIU 07 LUTY 2006 R. 2006-02-17


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU XXXIX SESJI RADY GMINY W LIPOWEJ ODBYTEJ W DNIU 28 GRUDNIA 2005 R. 2006-02-17


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU XXXVIII SESJI RADY GMINY W LIPOWEJ ODBYTEJ W DNIU 06 GRUDNIA 2005 R. 2006-02-17


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU XXXIX SESJI RADY GMINY W LIPOWEJ ODBYTEJ W DNIU 28 GRUDNIA 2005 R. 2006-02-17


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU XL SESJI RADY GMINY W LIPOWEJ ODBYTEJ W DNIU 07 LUTY 2006 R. 2006-02-17


Budownictwo, Komunikacja, Drogownictwo, Rolnictwo i Leśnictwo 2006-02-01


Stanowiska 2006-01-27


Stanowiska 2006-01-27


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2006-01-27


Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska 2006-01-25


Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej 2006-01-25


Uchwała budżetowa na 2006 rok Rady Gminy w Lipowej 2006-01-13


Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej przyjętego uchwałą Nr XXII/126/04 Rady Gminy Lipowa z dnia 05 października 2004r 2006-01-12


Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lipowa z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006” 2006-01-12


Uchwała budżetowa na 2006 rok Rady Gminy w Lipowej 2006-01-05


Uchwała budżetowa na 2006 rok Rady Gminy w Lipowej 2006-01-05


Uchwała budżetowa na 2006 rok Rady Gminy w Lipowej 2006-01-05


Uchwała budżetowa na 2006 rok Rady Gminy w Lipowej 2006-01-05


Gminne Centrum Informacji 2005-12-28


Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipowej 2005-12-28


Wniosek o udostepnienie informacji publicznej 2005-12-21


Kontakt 2005-12-21


Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lipowej 2005-12-19


Wprowadzenia na terenie Gminy opłaty targowej na 2006 rok 2005-12-14


Jednostki organizacyjne 2005-12-13


Kontakt 2005-11-21


Jednostki organizacyjne 2005-11-18


Informacja o wyniku wyboru na stanowisko pracy w GOPS Lipowa 2005-10-25


Informacja o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS 2005-09-30


Kierownictwo 2005-08-29


Uchwała w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipowa" 2005-08-18


Uchwała w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli 2005-08-17


Wydział Spraw Obywatelskich 2005-08-08


Bernadetta Kowalczyk 2005-07-13


Wanda Baron 2005-07-13


Barbara Chobrzyńska 2005-07-13


Maria Noga 2005-07-13


Stanisława Knapek 2005-07-13


Piotr Tlałka 2005-07-13


Anna Zoń 2005-07-13


Aldona Siwek 2005-07-13


Janina Pogan 2005-07-13


Barbara Bysko 2005-07-13


Janusz Caputa 2005-07-13


Irena Zych 2005-07-13


Bożena Ćwikła 2005-07-13


Krystyna Piecuch 2005-07-13


Danuta Konior 2005-07-13


Wojciech Zuziak 2005-07-13


Wojciech Zuziak 2005-07-13


Antoni Urbański 2005-07-13


Wiesław Pióro 2005-07-13


Maria Matlas 2005-07-13


Adam Lach 2005-07-13


Kazimierz Jakubiec 2005-07-13


Aleksander Greń 2005-07-13


Marcin Cender 2005-07-13


Maria Caputa 2005-07-13


Anotnina Jasek 2005-07-13


Jan Binda 2005-07-13


Andrzej Binda 2005-07-13


Tomasz Bednarz 2005-07-13


Henryk Bąk 2005-07-13


Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej 2005-04-15


Zawiadomienie o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lipowa 2005-04-15


Wynik przetargu nieograniczonego na dostawe sortów dla SM w B-B rozstrzygniętego 30.03.2005 r. 2005-04-11


Zagrożenia 2005-02-25


Zagrożenia 2005-02-25


Nazwiska małżonków oraz ich dzieci 2005-02-25


Opłaty pobierane przez Urząd Stanu Cywilnego 2005-02-25


Powrót do nazwiska osoby rozwiedzionej 2005-02-25


Rejestracja zgonu 2005-02-25


Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeństwa 2005-02-25


Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego 2005-02-25


Uznanie dziecka przez jego ojca 2005-02-25


Uzupełnienie aktu stanu cywilnego 2005-02-25


Wpisanie zagranicznego aktu do polskich ksiąg 2005-02-25


Zawarcie małżeństwa poza granicami kraju 2005-02-25


Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca 2005-02-25


Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (Małżeństwo konkordatowe) 2005-02-25


Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 2005-02-25


Zgłoszenie urodzenia dziecka 2005-02-25


Wydawanie dokumentów z Ksiąg Stanu Cywilnego 2005-02-25


Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50 lat) 2005-02-25


Nadanie dziecku nazwiska męża matki 2005-02-25


Urząd Stanu Cywilnego 2005-02-25


Urząd Stanu Cywilnego 2005-02-25


Urząd Stanu Cywilnego 2005-02-25


Zadania Urzędu Stanu Cywilnego 2005-02-14


Nadanie dziecku nazwiska męża matki 2005-02-14


Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie 2005-02-14


Wydawanie dokumentów z Ksiąg Stanu Cywilnego 2005-02-14


Uchwała budżetowa na 2005 rok Rady Gminy w Lipowej 2005-01-11


Uchwała budżetowa na 2005 rok Rady Gminy w Lipowej 2005-01-11


Uchwała budżetowa na 2005 rok Rady Gminy w Lipowej 2005-01-11


Uchwała budżetowa na 2005 rok Rady Gminy w Lipowej 2005-01-11


Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego 2004-11-16


Uzupełnienie aktu stanu cywilnego 2004-08-06


Zadania Urzędu Stanu Cywilnego 2004-08-06


Jerzy Kanapek 2004-08-06


Wiesław Pióro 2004-08-06


Wiesław Pióro 2004-08-06


Tomasz Bednarz 2004-08-06


Tomasz Bednarz 2004-08-06


Michał Binda 2004-08-06


Michał Binda 2004-08-06


Maria Matlas 2004-08-06


Maria Caputa 2004-08-06


Maria Caputa 2004-08-06


Marcin Cender 2004-08-06


Marcin Cender 2004-08-06


Kazimierz Jakubiec 2004-08-06


Kazimierz Jakubiec 2004-08-06


Henryk Bąk 2004-08-06


Henryk Bąk 2004-08-06


Anotnina Jasek 2004-08-06


Anotnina Jasek 2004-08-06


Antoni Urbański 2004-08-06


Antoni Urbański 2004-08-06


Andrzej Binda 2004-08-06


Andrzej Binda 2004-08-06


Aleksander Greń 2004-08-06


Adam Lach 2004-08-06


Adam Lach 2004-08-06


Wojciech Zuziak 2004-08-06


Wojciech Zuziak 2004-08-06


Aldona Siwek 2004-08-06


Aldona Siwek 2004-08-06


Anna Zoń 2004-08-06


Anna Zoń 2004-08-06


Barbara Bysko 2004-08-06


Barbara Bysko 2004-08-06


Barbara Chobrzyńska 2004-08-06


Barbara Chobrzyńskia 2004-08-06


Bożena Ćwikła 2004-08-06


Bożena Ćwikła 2004-08-06


Danuta Konior 2004-08-06


Danuta Konior 2004-08-06


Irena Zych 2004-08-06


Irena Zych 2004-08-06


Janina Pogan 2004-08-06


Janina Pogan 2004-08-06


Janusz Caputa 2004-08-06


Janusz Caputa 2004-08-06


Krystyna Piecuch 2004-08-06


Krystyna Piecuch 2004-08-06


Maria Noga 2004-08-06


Maria Noga 2004-08-06


Stanisława Knapek 2004-08-06


Wojciech Zuziak 2004-08-06


Wojciech Zuziak 2004-08-06


Piotr Tlałka 2004-08-06


Piotr Tlałka 2004-08-06


Wanda Baron 2004-08-06


Wanda Baron 2004-08-06


Zadania Urzędu Stanu Cywilnego 2004-07-15


Zadania Urzędu Stanu Cywilnego 2004-07-15


Zadania Urzędu Stanu Cywilnego 2004-07-15


Uchwała budżetowa na 2004 rok Rady Gminy w Lipowej 2004-01-30


Uchwała budżetowa na 2004 rok Rady Gminy w Lipowej 2004-01-30


Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych na 2004 rok 2004-01-27


Adam Lach 2004-01-22


Aleksander Greń 2004-01-22


Andrzej Binda 2004-01-22


Antoni Urbański 2004-01-22


Anotnina Jasek 2004-01-22


Henryk Bąk 2004-01-22


Kazimierz Jakubiec 2004-01-22


Marcin Cender 2004-01-22


Maria Caputa 2004-01-22


Maria Matlas 2004-01-22


Michał Binda 2004-01-22


Tomasz Bednarz 2004-01-22


Wiesław Pióro 2004-01-22


Wojciech Zuziak 2004-01-22


Stanowiska 2003-11-26